Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i praktisk filosofi inom forskarskolan Normer och normativitet (NoNo). Information om ansökan hittas här. Stockholms universitet skriver följande om utlysningen: Doktorandens avhandlingsarbete…

Tipsa: pressen@svenskfilosofi.se

Läs mer

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi som utgörs av en handplockad grupp av landets mest lovande unga forskare. Varje år utnämns nya medlemmar som får sitta i akademin i fem år.

Svensk filosofi

Svensk filosofi syftar till att främja filosofins roll och närvaro i det svenska samhället.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jesper Ahlin Marceta​