Läs mer

Filosofer har ägnat begreppet jämförelsevis lite uppmärksamhet. Något konstigt, kan man tycka, med tanke på hur Sokrates – den västerländska filosofins fader – gick hädan: Grekerna dömde honom till döden just för att de inte gillade hans akademiska läror.

Det kan tyckas trivialt att påpeka att människor ingår i olika grupper, såsom kompisgrupper, kommittéer och idrottslag. Men vad är egentligen en grupp?

Elsa kör bil. Hon är trött och lite distraherad, och trots att hon närmar sig…

Svensk filosofi

Svensk filosofi syftar till att främja filosofins roll och närvaro i det svenska samhället.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jesper Ahlin Marceta​