Svensk filosofi syftar till att synliggöra svensk forskning och utbildning i filosofi.

Filosofin, brukar det sägas, är alla vetenskapers moder. På sätt och vis är det sant. Det vetenskapliga tänkandet, viljan att på ett systematiskt sätt utforska en fråga, utan alla retoriska krumbukter och med målet att nå sanningen, har sina rötter i filosofin.

Åsa Wikforss är professor i filosofi och ledamot av Svenska Akademien. Här ger hon ett svar på frågan: vad är filosofi? Foto: Christer Sturmark

Finns det någonting sådant som svensk filosofi? Har det funnits? Har den i så fall en historia? Svaret på dessa frågor beror på vad man menar med ”svensk filosofi”.

Svante Nordin är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria. Här berättar han om den svenska filosofins historia. Foto: Christopher Hunt

Filosofins mångfald

Immanuel Kant är förmodligen den sista stora filosofihistoriska gestalten som både den analytiska och den kontinentala traditionen kan göra anspråk på som en förebild. – Charlotta Weigelt, professor i filosofi

Filosofi bedrivs på olika sätt och med fokus på olika problem och frågor. Här berättar filosofer med olika bakgrunder och specialiteter om filosofins mångfald.

Fler nyheter

Tips: Följ Svensk filosofi på Facebook och Twitter.

Svenska filosofitidskrifter

Under hela sin existens har Theoria varit öppen för artiklar inom filosofins alla områden. Redan i det första numret deklarerade tidskriften sitt oberoende från alla skolbildningar, och uttryckte sin vilja att främja dialog mellan olika filosofiska ståndpunkter. – Sven Ove Hansson, chefredaktör för Theoria

Flera filosofiska tidskrifter ges ut av redaktioner i Sverige. Här berättar redaktörerna om tidskrifternas historia och verksamheter.

Filosofin är ett ämnesområde i sig, men många finner även nytta i filosofin för andra verksamheter.

Som statsvetare och handledare inom mitt ämne var studierna i teoretisk filosofi närmast avgörande. Jag fick en helt annan ingång i mitt eget ämnes metodtraditioner, jag såg de principiella motsättningarna i debatten och jag blev också mycket mindre ängslig för att göra ”fel”.

Marie Demker är professor i statsvetenskap, Dekan för Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet och fil. mag. i teoretisk filosofi. Här berättar hon om filosofins betydelse för hennes yrkesverksamheter. Foto: Johan Wingborg

För mig har filosofin alltid varit en del av min syn på juridik och på rättsvetenskapen. Min filosofiska studier var primärt i vetenskapsteori. Även om Popper, Kuhn och Feyerabend inte omedelbart låter sig överflyttas till den traditionella rättsvetenskapen, rättsdogmatiken, så fanns det ändå mycket att hämta ur denna diskussion.

Mårten Schultz är professor vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Här berättar han om sina filosofistudier och vilken betydelse de har haft för hans akademiska yrkesverksamheter. Foto: Håkan Elofsson/Natur & Kultur

Vad kan man bidra med? Det viktiga är att göra olika möjliga ståndpunkter tydliga, att granska och värdera argument där sådana alls framförs, att argumentera där argumentation lyser med sin frånvaro.

Torbjörn Tännsjö är professor i praktisk filosofi och erfaren debattör. Här skriver han om att som filosof delta i samhällsdebatten.

Internationella perspektiv

Den bredd som filosofin har i USA märks inte i Sverige. Samtidigt bör det påpekas att kvaliteten på den filosofiska forskningen i Sverige är förvånansvärt hög givet vårt lands litenhet och allmänna obetydlighet. – Martin Peterson, professor i filosofi vid Texas A&M University

Hur skiljer sig svensk filosofi från filosofin utomlands? Här ger tre filosofer internationella perspektiv på svensk filosofi.

Student?

En kvällskurs, en termin eller kanske en hel grundutbildning – man väljer själv hur mycket filosofi man vill läsa. Kolla kursutbudet i filosofi vid ditt lärosäte.

Journalist?

Varje story har en filosofisk dimension. Filosofisk specialistkompetens finns vid samtliga större lärosäten. Har du svårt att hitta rätt person? Fråga på Twitter!

Tips: Svenska filosofer använder epostlistan Filosofen för att uppdatera och hålla sig uppdaterade om varandras verksamheter. Listan administreras av forskare vid Linköpings universitet. Anmäl dig till Filosofen här.


Om

Svensk filosofi drivs ideellt av Jesper Ahlin Marceta och Hana Kalpak. Läs här om du vill veta mer eller är intresserad av att publicera en text.

Sociala medier

Svensk filosofi finns på Facebook och Twitter.