Matti Eklund. Foto: Mikael Wallerstedt

Vad gäller utlysningarna? Och vad är forskarskolan NoNo?

– Vi utlyser nu sammanlagt fem doktorandtjänster vid Filosofiska institutionen. Tre av dem är inom forskarskolan Normer och normativitet (NoNo). De andra två är öppna vad gäller exakt inriktning. Vi publicerar två olika annonser, en för tjänsterna inom forskarskolan och en för de två andra.

– Forskarskolan NoNo är ett nytt samarbete mellan oss, Stockholm och Göteborg, och har sitt administrativa säte i Stockholm. Forskarskolan leds av en styrgrupp som utgörs av bland andra Krister Bykvist (Stockholm), Ragnar Francén (Göteborg), och Folke Tersman (hos oss i Uppsala). Den finansieras av medel från Vetenskapsrådet. Alla de tre berörda institutionerna kommer att anställa doktorander som ska arbeta inom forskarskolan. Våra forskarskoledoktorander kommer att bilda en grupp med de på de andra universiteten. Doktoranderna kommer få följas åt och träffas regelbundet.

– Vi har två forskarutbildningsämnen vid institutionen, Filosofi (där vi på forskarnivå inte formellt skiljer mellan praktisk och teoretisk filosofi) och Estetik. Någon eller några av doktorandanställningarna kan också vara inom Estetik. Detta gäller också anställningarna inom forskarskolan. Temat normer och normativitet förknippas främst med praktisk filosofi, men vi är också öppna för att anta doktorander till forskarskolan som främst arbetar med teoretisk filosofi eller estetik – även där kan man ju studera normer och normativitet.

Vem kan ansöka?

– Alla som ”avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper” är behöriga att söka.

– Vi både tror och hoppas att vi kommer att få in många bra ansökningar, både från Sverige och mer internationellt. När vi bedömer ansökningar utgår vi väldigt mycket från kvaliteten i skrivprov och avhandlingsplaner. Vad gäller avhandlingsplan så är vi förstås medvetna om att saker kan hända under doktorandtidens gång så att man sedan inte skriver om exakt det man sade i avhandlingsplanen att man skulle skriva om. Men en avhandlingsplan är ändå en viktig del av ansökan. Den kan ge viktig information rörande den sökandes intressen, och av om den sökande har en realistisk bild av vad avhandlingsarbete innebär.

– Jag skulle uppmuntra den som funderar på att söka att gå in på institutionens hemsida (för att se vad vi håller på med och vilka våra forskningsintressen är). På det sättet kan man skapa sig en bild av inom vilka slags områden av våra ämnen vi kan erbjuda bäst handledning.

När kommer ansökan vara öppen och när tillsätts tjänsterna?

– De två annonserna är ute nu. Deadline för ansökningar är sedan 1 mars. Därefter börjar vår process med att gå igenom ansökningarna och bestämma vilka vi vill erbjuda tjänsterna till. Det är svårt att i förhand säga exakt hur lång tid den processen tar men ett tydligt mål är att vara färdiga i god tid innan 15 april. Tanken är sedan att de nya doktoranderna börjar till hösten.

Hur går den som är intresserad till väga för att ansöka?

– Man använder ett elektroniskt ansökningssystem. Länkar finns i annonserna! Om man har frågor om något är det bara att kontakta mig som prefekt.

Hur kommer det sig att de här utlysningarna görs nu och att det är flera på samma gång?

– Vi brukar utlysa doktorandtjänster ungefär den här tiden på året. Det viktigaste skälet är att vi vill försöka ligga i synk med andra utlysningar, för att undvika en situation där någon måste bestämma sig om en doktorandtjänst innan den personen vet vad som hänt med andra ansökningar.

– Vi vill gärna ha många doktorander, delvis för att vi tänker att forskningsmiljön blir bättre på det sättet. För oss är det ovanligt att kunna utlysa så många som fem doktorandtjänster samtidigt men nu har vi förutsättningar för det, delvis på grund av forskarskolan.

  • Anna Folland

    Redaktör. Doktorand i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.