Anna Folland

Anna Folland är doktorand i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och redaktör för Svensk filosofi.

Vad gäller utlysningarna? Och vad är forskarskolan NoNo? – Vi utlyser nu sammanlagt fem doktorandtjänster vid Filosofiska institutionen. Tre av dem är inom forskarskolan Normer och normativitet (NoNo). De andra två är öppna vad gäller exakt inriktning. Vi publicerar två olika annonser, en för tjänsterna inom forskarskolan och en för de två andra. – Forskarskolan NoNo är ett nytt samarbete mellan oss, Stockholm och Göteborg, och har sitt administrativa säte i Stockholm. Forskarskolan leds av en styrgrupp som utgörs av bland andra Krister Bykvist (Stockholm), Ragnar Francén (Göteborg), och Folke Tersman (hos oss i Uppsala). Den finansieras av medel från Vetenskapsrådet. Alla de tre berörda institutionerna kommer att…

Read More

Det har knappast undgått någon att hållbarhet har blivit en nyckelfråga för många av världens ledare och politiker, intresseorganisationer, aktivister och privatpersoner. En hållbar utveckling, lyder ledorden, är en utveckling där dagens behov tillfredsställs på ett sätt som inte äventyrar framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Målet är med andra ord välstånd som bevaras över tid. Traditionellt sett har hållbarhetsarbete mest handlat om klimat, miljö, ekologisk mångfald och ekonomiska reformer av olika slag. Detta fokus möttes med reaktionen att sociala frågor måste ta mer plats: Att skapa ett hållbart samhälle handlar väl också om välfungerande samhälleliga institutioner, sunda relationer…

Read More