Tidskriften Svensk filosofi

Chefredaktör och ansvarig utgivare. Doktor i filosofi.
jam@svenskfilosofi.se
Biträdande chefredaktör. Doktorand i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.
hana.kalpak@svenskfilosofi.se
Redaktör. Postdoktor i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet och Tilburg University.
alexander.andersson@svenskfilosofi.se
Redaktör. Doktorand i religionsfilosofi vid Uppsala universitet.
evelina.edfors@svenskfilosofi.se
Redaktör. Doktorand i praktisk filosofi vid Lunds universitet.
anton.emilsson@svenskfilosofi.se
Redaktör. Doktorand i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.
anna.folland@svenskfilosofi.se
Redaktör. Doktorand i filosofi vid Umeå universitet.
luise.mirow@svenskfilosofi.se
Redaktör. Doktorand i teoretisk filosofi vid Universität Graz.
jesper.olsson@svenskfilosofi.se

Stiftelsen Svensk filosofi

Ordförande: Pär Sundström, Umeå universitet.
Ekonomiskt ansvarig: Charlotta Weigelt, Södertörns högskola.

Ledamöter: John Cantwell, Staffan Carlshamre, Anna Davour, Matti Eklund, Kathrin Glüer-Pagin, Lena Halldenius, Anders Hansson, Tulsa Jansson, Anna-Sofia Maurin, Fredrik Stjernberg.

§ 1 i stiftelsens stadgar:
Stiftelsens ändamål är att ge ut tidskriften Svensk filosofi, vars syfte är att på publicistiskt självständiga grunder främja svensk forskning och utbildning i filosofi samt filosofins roll och närvaro i det svenska samhället.

Skriv i Svensk filosofi

Skriv enkelt. Skriv kort. Använd länkar i stället för referenser och fotnoter. Vi tar emot ditt manus som Google docs. Bifoga byline.

Populärfilosofi: redaktion@svenskfilosofi.se
Argumenterande text: agora@svenskfilosofi.se
Tips: pressen@svenskfilosofi.se

Svensk filosofi

Svensk filosofi syftar till att främja filosofins roll och närvaro i det svenska samhället.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jesper Ahlin Marceta​