Anton Emilsson

Doktorand i praktisk filosofi vid Lunds universitet inom Lund Gothenburg Responsibility Project och redaktör för Svensk filosofi.

I vardagligt språkbruk hör vi ibland ”Han gjorde det av egen fri vilja”. Det är vanligtvis inte fri vilja som vi talar om då. Vi menar att han gjorde det frivilligt, utan tvång. ”Fri vilja” är snarare en fråga om huruvida vi är sådana att vi kan handla frivilligt eller ofrivilligt. Alla handlingar begränsas utav omständigheter, och vissa av dessa handlingar säger vi är frivilliga och andra inte; här kan mängden möjligheter spela roll. Men mängden möjligheter avgör inte frågan om jag är sådan att jag kan vara ansvarig för mina handlingar, ovidkommande huruvida jag därtill ska klandras för dem. Det är viktigt…

Read More