I Uppsala den 4-5 juni anordnar nätverket för kvinnor i filosofi en workshop med titeln ”Rationalitet, normativitet och lika villkor”.

Workshopen består av föredrag av sex kvinnliga filosofer från olika svenska universitet: Åsa Burman, Anandi Hattiangadi, Elisabeth Schellekens Dammann, Sofia Bokros, Petra Andersson och Stina Björkholm. Talarna kommer både presentera egen forskning och beröra frågor relaterade till vad det innebär att vara kvinnlig filosof i dag. Det hålls också ett panelsamtal om erfarenheter av att vara kvinna i filosofi, där alla deltagare får vara med i diskussionen.

Arrangörerna Edit Karlsson och Karin Krouthén svarar på några frågor.

Vilka får komma?
– Det är öppet för alla att delta, och vi vill gärna uppmuntra studenter på grundnivå och avancerad nivå att delta. 

När och hur ska man registrera sig?
– Om ni är intresserade av att delta på workshopen får ni vänligen höra av er till Edit Karlsson (edit.karlsson@filosofi.uu.se) eller Karin Krouthén (karin.krouthen@filosofi.uu.se), senast fredag den 24 maj. 

Hur kommer det sig att ni ville anordna den här workshopen? 
– Vi vill framhålla kvinnliga filosofer på alla nivåer från olika hörn av filosofin. Nätverket vill också skapa ett tillfälle för studenter att få en inblick i den akademiska filosofins verksamhet.

Mer information finns på Facebook och Uppsala universitets hemsida.

  • Anna Folland

    Redaktör. Doktorand i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.