Foto: Emma Busk Winquist/Linköpings Universitet

Avdelningen för filosofi och tillämpad etik vid Linköpings universitet utlyser två doktorandtjänster, en i praktisk filosofi och en i teoretisk filosofi. På sin hemsida beskriver avdelningen forskningsmiljön.

Miljön kännetecknas av ett tvärvetenskapligt fokus och ett starkt intresse för filosofiska frågor om vetenskapens roll i samhället.

Deadline för ansökningarna är 31 maj.