Foto: Emma Busk Winquist/Linköpings Universitet

Avdelningen för filosofi och tillämpad etik (FTE) vid Linköpings universitet utlyser en doktorandtjänst i praktisk filosofi och en doktorandtjänst i teoretisk filosofi. Utöver fokus på huvudgrenarna inom filosofi skriver FTE att: 

En del av vår forskning karaktäriseras av ett tvärvetenskapligt fokus och vi har också ett starkt intresse för filosofiska frågor tillhörande vetenskapens roll i samhället. 

Sista ansökningsdag är 31 maj. 

Nyfiken på hur det är att doktorera i filosofi? Här är ett podcast-avsnitt där tre doktorander i filosofi vid Lunds universitet intervjuas och samtalar kring den första tiden som doktorand i filosofi.