agora, (grekiska, av ageiʹrō ’församla’, ’sammankalla’), den centrala platsen för allt offentligt liv. Nationalencyklopedin.

Skriv: agora@svenskfilosofi.se

Läs mer

Svensk filosofi

Svensk filosofi syftar till att främja filosofins roll och närvaro i det svenska samhället.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jesper Ahlin Marceta​