Den 10 maj 2024 försvarade Andreas Stephens sin avhandling i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Här presenterar han en kort sammanfattning.

Den 6 april i år försvarade jag min avhandling i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Då läsarkretsen av hela boken nog är begränsad så ges här en något kortare sammanfattning.

Många filosofiska problem består av antaganden som var för sig verkar rimliga, men som tillsammans leder till motsägelser. Varför bekymrar sig filosofer över denna typ av problem? Och går det ens att lösa alla paradoxer?

Idag talas det om hur dolda politiska budskap förmedlas genom ”dogwhistles”, som på svenska kallas för ”hundvisslor”. Men hur ska vi förstå fenomenet filosofiskt? Och hur blir vi bättre på att genomskåda samt bemöta problematiska hundvisslor?

Den 16 december 2023 försvarade Marta Johansson Werkmäster sin avhandling i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Här ger hon en sammanfattning av avhandlingen.