Filosofer har ägnat begreppet jämförelsevis lite uppmärksamhet. Något konstigt, kan man tycka, med tanke på hur Sokrates – den västerländska filosofins fader – gick hädan: Grekerna dömde honom till döden just för att de inte gillade hans akademiska läror.

Visst är det otrevligt att kalla någon för svansskalle. Men varför är det så? Vilken typ av skada orsakar användningen av skymford?