Redaktionen

Svensk filosofis redaktion.

Den 18 januari 2022 är det ett år sedan Svensk filosofi lanserades. Vi som driver sajten vill tacka alla skribenter och läsare! Hoppas att ni följer med oss ett år till. Under sitt första år publicerades 89 texter av nästan lika många skribenter. Sajten hade drygt 20 000 unika besökare. Här är några av de texter som lockade flest läsare: Lyra Koli: ”Syfte” och ”metod”, eller magkänsla och förnedring Jag kan sympatisera både med impulsen att vilja försvara filosofin mot vetenskapifieringen, och att framhålla litteraturens värde som något annat än bara underhållning och förströelse. Men jag tror att sammanblandningen av…

Read More

Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet har utlyst två doktorandtjänster: en tjänst i teoretisk filosofi och en i praktisk filosofi. Universitetet skriver på sin hemsida: Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet är Sveriges största, med livaktiga forskargrupper inom ett stort antal filosofiska discipliner. Institutionen gästas regelbundet av internationell framstående forskare och forskningen är starkt förankrad i internationella och nationella nätverk och forskningsprojekt. Sista ansökningsdag för tjänsterna är 31 januari 2022. Läs mer om tjänsterna på universitets hemsida: här gällande tjänsten i teoretisk filosofi och här gällande tjänsten i praktisk filosofi.

Read More

Den 18 januari lanserades Svensk filosofi, en sajt som syftar till att synliggöra svensk forskning och utbildning i filosofi. Vi som står bakom sajten kunde inte ha hoppats på ett bättre mottagande. Svensk filosofi har publicerat drygt 60 texter av nästan lika många skribenter. Sajten har haft över 30 000 visningar, twitterkontot har fler än 1 300 följare och facebooksidan följs av över 600 personer. Svensk filosofi har blivit omnämnd i riksmedia och olika podcasts och texterna har delats flitigt i sociala medier. Vårt intryck är att sajten har tagits emot väl både av yrkesverksamma fackfilosofer och den breda allmänheten.…

Read More

I november är Stockholms universitet värd för NordPhil, en årlig konferens för nordiska filosofistudenter på kandidat- och masternivå. Här berättar arrangörerna om konferensens syfte och om hur du gör för att delta. Forskarkonferenser inom akademin är inget nytt. Det är en chans för forskare att presentera idéer, lära känna kollegor och tjänar som inspiration till både gamla och nya projekt. Det är dock en lång väg från den första filosofikursen till dess att man börjar bidra till forskningen som doktorand. NordPhil skapades för att ge studenter en chans att ta del av de fördelar en konferens skapar för den kreativa processen och…

Read More

Lapo Lappin (@lapusinfabula) är filosofistudent vid Uppsala universitet och tidigare verksam vid Tidskriften Signum. Filosofiska intressen är religionsfilosofi, metafysik och filosofihistoria. Åke Gafvelin (@agafvelin) är filosofistudent vid King’s College, Cambridge och tidigare praktikant på Fri Tanke. Filosofiska intressen är metaetik, metafysik och pragmatism. De har redigerat boken Filosofi och pandemi som gavs ut på Norma bokförlag våren 2021. Coronakrisen har betytt mycket för svensk filosofi. Från att ha varit relativt undanskymda dyker filosoferna numera upp i både tevesoffor och tidningsintervjuer, för att svara på allt från hur vi bör hantera etiska dilemman till vad tankar är för något. Detta uppsving…

Read More

Filosofisk tidskrift har lanserat Filosofisk podcast, en filosofipodd kopplad till tidskriften, som leds av Stina Björkholm, Olle Risberg och Nils Sylvan.Premiäravsnittet gästas av Lars Bergström, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och grundare av Filosofisk tidskrift. I samtalet diskuteras tidskriftens historia och några av Bergströms filosofiska verk, bland annat avhandlingen The Alternatives and Consequences of Actions (1966), Grundbok i värdeteori (1990) och hans senaste bok Varats dunkla skrymslen (2018). Podden kan bland annat höras på Spotify, Apple podcasts, Soundcloud och Acast. Nya avsnitt kommer att släppas ungefär en gång varannan månad. Om ni har tips på intressanta ämnen för framtida avsnitt eller av någon annan anledning vill…

Read More

Lunds universitet har utlyst en doktorandtjänst i mänskliga rättigheter, vilket är ett tvärvetenskapligt ämne vid humanistisk-teologiska fakulteten. Filosofi är en möjlig inriktning för tjänsten. På ämneshemsidan står att läsa: Vi bedriver forskning ur historiska, filosofiska, etiska, politiska och rättsliga perspektiv. Vi är särskilt intresserade av mänskliga rättigheter i samhället, dess roll i demokratiska och odemokratiska samhällssystem och vad det egentligen innebär för institutioner att respektera och främja mänskliga rättigheter. Sista ansökningsdag är 1 mars. Läs mer på universitetets hemsida.

Read More

Filosofiska institutionen vid Lunds universitet har utlyst tre doktorandtjänster: en tjänst i teoretisk filosofi, en i praktisk filosofi och en i kognitionsvetenskap. Universitetet skriver på sin hemsida: På Filosofiska institutionen arbetar ett sjuttiotal anställda och drygt tvåhundrafemtio studenter, antingen inom den tidigaste akademiska disciplinen filosofi, eller inom en av de allra senast tillkomna, kognitionsvetenskap. Institutionens utbildningar har gott rykte och vår forskning håller hög klass, med internationellt erkända och på vissa områden ledande forskare. Sista ansökningsdag för alla tjänster är 1 mars. Läs mer på universitets hemsida.

Read More

Uppsala universitet har utlyst ytterligare en doktorandtjänst i filosofi, utöver den som Svensk filosofi skrev om igår. Tjänsten är delvis knuten till forskningsprojektet “Massans visdom: Den epistemologiska vikten av konsensus och konvergens”, som behandlar filosofiska frågor om enighet och oenighet. Universitetet skriver: Dessa inkluderar bl.a. frågor om moralisk oenighet och undergrävande förklaringar av moraliska omdömen; epistemologiska frågor om enighet, oenighet och s. k. ”högre ordningens evidens”; möjligheten till konvergens inom normativ etik; det politiska värdet av oenighet och konsensus; m.m. Sista datum för ansökan är 1 mars. Läs mer på universitetets hemsida.

Read More

Uppsala universitet har utlyst en doktorandtjänst i filosofi. Tjänsten är öppen för alla filosofins ämnesområden, men prioritet kommer att ges till avhandlingsprojekt i språkfilosofi eller epistemologi. Såhär beskrivs Filosofiska institutionen på universitets hemsida: Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén. Sista datum för ansökan är 1 mars. Läs mer på universitetets hemsida.

Read More