Drönarbild över Stockholms Universitet i höstskrud. Bilden är granskad och godkänd för spridning av Lantmäteriet.

Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet har utlyst två doktorandtjänster: en tjänst i teoretisk filosofi och en i praktisk filosofi. Universitetet skriver på sin hemsida:

Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet är Sveriges största, med livaktiga forskargrupper inom ett stort antal filosofiska discipliner. Institutionen gästas regelbundet av internationell framstående forskare och forskningen är starkt förankrad i internationella och nationella nätverk och forskningsprojekt.

Sista ansökningsdag för tjänsterna är 31 januari 2022. Läs mer om tjänsterna på universitets hemsida: här gällande tjänsten i teoretisk filosofi och här gällande tjänsten i praktisk filosofi.