Hana Kalpak och Jesper Ahlin Marceta

Den 18 januari lanserades Svensk filosofi, en sajt som syftar till att synliggöra svensk forskning och utbildning i filosofi. Vi som står bakom sajten kunde inte ha hoppats på ett bättre mottagande.

Svensk filosofi har publicerat drygt 60 texter av nästan lika många skribenter. Sajten har haft över 30 000 visningar, twitterkontot har fler än 1 300 följare och facebooksidan följs av över 600 personer. Svensk filosofi har blivit omnämnd i riksmedia och olika podcasts och texterna har delats flitigt i sociala medier. Vårt intryck är att sajten har tagits emot väl både av yrkesverksamma fackfilosofer och den breda allmänheten.

Vi vill därför rikta ett stort tack inte bara till alla skribenter som har bidragit till succén, utan även till alla er som läser och diskuterar texterna. Vi tillhandahåller en plattform, men det är ni som har fyllt den med innehåll och spridit innehållet vidare till andra intresserade. Tack för det!

Med den här texten vill vi berätta lite om vilka vi är som driver Svensk filosofi och vad vi tänker om sajten. I redaktionen sitter Hana Kalpak och Jesper Ahlin Marceta. Hana är doktorand i teoretisk filosofi och specialiserar sig på semantik och formell epistemologi. Jesper är doktor i filosofi och har bland annat forskat om personlig autonomi och individualism. Vi kom i kontakt med varandra på Avdelningen för filosofi vid Kungliga Tekniska högskolan, men är nu verksamma annorstädes.

Vi ser vårt engagemang med Svensk filosofi som en del av “tredje uppgiften”. Sajten är ett sätt att sprida kunskap om aktuell filosofisk forskning och att informera allmänheten om vad forskning och utbildning i filosofi handlar om. Men vi tror att Svensk filosofi är, eller kan vara, mer än så.

Vad gäller forskning vill vi att Svensk filosofi ska betraktas som en gemensam plattform för fackfilosofer från olika delar av filosofin och i olika steg av karriären. Vi önskar att filosofer som är verksamma inom forskning ska känna att Svensk filosofi är en naturlig plats för att dela med sig av sina forskningsfrågor och resultat, och se värdet i möjligheten att nå ut till kollegor utan samma specialistkunskaper. Sajten är en arena för oss alla.

Vi vill också att Svensk filosofi ska betraktas som ett självklart forum för forskare som vill skriva populärvetenskapligt om filosofi. När filosofer framträder i media är det ofta på villkor satta av ett givet journalistiskt projekt. Vi vill istället erbjuda forskare ett utrymme att berätta om sin forskning på sina egna villkor, med utgångspunkt i vad de själva tycker är intressant. Eftersom Svensk filosofi är en onlineplattform, med hög närvaro i sociala medier, är det förhållandevis enkelt att få stor spridning till en bred allmänhet. Sajten sänker tröskeln för populärfilosofi både för skribenten och läsaren.

En av våra förhoppningar är att Svensk filosofi ska bli en plats där filosofer tidigt i karriären – särskilt doktorander – kan publicera sina första texter. Forumet och formatet är vänligt. Det kommer särskilt av att vi är restriktiva med att publicera tesdrivande texter. Sajten är ett mer förlåtande forum än referentgranskade facktidskrifter där fokus ligger på att presentera och försvara teser. Svensk filosofi är en plats där juniora forskare kan samla sina tankar och berätta för sin omgivning vad de arbetar med.

Vad gäller utbildning önskar vi att Svensk filosofi ska öka den allmänna medvetenheten om de filosofiska verksamheter som pågår i Sverige. Vi hoppas att sajten ska stimulera ett allmänt intresse för filosofi och göra det lättare att fatta beslutet att studera filosofi.