Intension är en tidning om filosofi av filosofistudenter från svenska universitet och högskolor, riktad till alla filosofiintresserade. Nu har den en egen hemsida: www.intension.info. På hemsidan kan du läsa samtliga utgivna nummer av tidningen och få tips om särskilt utvalda artiklar.

Du kan även följa Intension Facebook och på Twitter för att inte missa när nya nummer av tidningen släpps eller bidrag till kommande nummer eftersöks.