Filosofiska institutionen vid Lunds universitet har utlyst två doktorandtjänster: en tjänst i kognitionsvetenskap och en i praktisk filosofi. Universitetet skriver på sin hemsida:

På Filosofiska institutionen arbetar ett sjuttiotal anställda och studerar drygt tvåhundrafemtio studenter, antingen inom den tidigaste akademiska disciplinen filosofi, eller inom en av de allra senast tillkomna, kognitionsvetenskap. Institutionens utbildningar har gott rykte och vår forskning håller hög klass, med internationellt erkända och på vissa områden ledande forskare.Lunds universitet: Om Filosofiska institutionen

Sista ansökningsdag för tjänsterna är 15 februari 2022. Läs mer om tjänsterna på universitets hemsida: här gällande tjänsten i kognitionsvetenskap och här gällande tjänsten i praktisk filosofi.