Umeå universitet. Foto: Mikael Lundgren

Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet söker en doktorand i filosofi. Universitetet skriver om filosofiämnet:

Inom ämnet finns 13 fast anställda lärare. Forskningsaktiviteten är hög. Forskning bedrivs inom bl.a. den artificiella intelligensens filosofi, estetik, filosofins historia, medvetandefilosofi, metaetik, metafysik, normativ etik, politisk filosofi, språkfilosofi, tillämpad etik och vetenskapsteori.

Sista ansökningsdag för tjänsten är 14 mars 2022. Läs mer på universitets hemsida.