Foto: David Naylor

Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser tre doktorandtjänster: en inom teoretisk filosofi, en inom estetik, samt en inom filosofi med inriktning mot filosofihistoria, där doktoranden blir en del av forskningsprojektet Att undersöka gemensamt: En platonsk studieUniversitetet skriver på sin hemsida om institutionens historia: 

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén … Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Sista ansökningsdag för samtliga tjänster är 1 mars 2022. Läs mer på universitetets hemsida om tjänsten i teoretisk filosofitjänsten inom estetik, samt tjänsten inom filosofi med inriktning mot filosofihistoria.