I november är Stockholms universitet värd för NordPhil, en årlig konferens för nordiska filosofistudenter på kandidat- och masternivå. Här berättar arrangörerna om konferensens syfte och om hur du gör för att delta.

Forskarkonferenser inom akademin är inget nytt. Det är en chans för forskare att presentera idéer, lära känna kollegor och tjänar som inspiration till både gamla och nya projekt. Det är dock en lång väg från den första filosofikursen till dess att man börjar bidra till forskningen som doktorand.

NordPhil skapades för att ge studenter en chans att ta del av de fördelar en konferens skapar för den kreativa processen och för att känna sig delaktiga i ett större sammanhang.

NordPhil 2021 är den femte upplagan av konferensen, som tidigare hållits i Uppsala, Lund, Oslo och Köpenhamn.

I år har turen tilldelats Stockholms universitet och konferensen kommer att gå av stapeln den 5:e november. Nytt för i år är att det kommer finnas möjlighet för ett antal studenter att delta i anslutande aktiviteter utan att själva presentera. Alla presentationer kommer dessutom vara öppna för allmänheten.

Konferensen har ett tvådelat syfte. Det första är att låta nordiska filosofistudenter på grund- och avancerad nivå att presentera, undersöka och diskutera aktuella problem och frågeställningar med sina kollegor. Det andra är att bilda kontaktnät och knyta vänskapsband mellan nordiska universitet och filosofistudenter.

NordPhil 2021 kommer vara strukturerad så att presentationer varvas med sociala aktiviteter och seminarier, allt för att uppfylla konferensens syften. Under två dagar kommer nio studenter få möjlighet att presentera sina filosofiska projekt. Vem som presenterar avgörs genom en anonym urvalsprocess, där aspiranter skickar in ett förlängt abstrakt av den frågeställning eller projekt de önskar presentera.

Filosofi är en disciplin som utövats genom årtusenden, ofta genom samtal och diskussioner med likasinnade. Att presentera sina idéer för en publik ger en värdefull möjlighet att utveckla sin förmåga att framöver formulera sig och engagera andra. Inom filosofin dör en frågeställning endast när den slutar engagera.

Är du student vid ett nordiskt universitet eller högskola? Vill du få chansen att presentera på NordPhil 2021 i Stockholm i november? Skicka in ditt förlängda abstrakt på max 1500 ord tillsammans med ett separat försättsblad med kontaktinformation (båda i PDF-format) innan den 27:e maj till nordphil.stockholm@gmail.com.

Presentationerna kommer vara öppna för allmänheten. Vill du höra nordens filosofiska framtid presentera sina ideér så är du varmt välkommen till Stockholms universitet den 5:e och 6:e november!

Läs mer på: https://sites.google.com/view/nordphil/home.