Finns det någonting som har någon färg? I så fall vad? Och vad skulle det kunna innebära att någonting är…

I vardagligt språkbruk hör vi ibland ”Han gjorde det av egen fri vilja”. Det är vanligtvis inte fri vilja som vi talar…