Svensk filosofi syftar till att främja filosofins roll och närvaro i det svenska samhället.

Läs mer

År 1935 grundade Åke Petzäll (1901-1957) en ny tidskrift i filosofi och psykologi, Theoria. Redan från…

Svensk filosofi

Svensk filosofi syftar till att främja filosofins roll och närvaro i det svenska samhället.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jesper Ahlin Marceta​