Svensk filosofi syftar till att främja filosofins roll och närvaro i det svenska samhället.

Läs mer

Jag heter Inas Hamdan och studerar Politik, filosofi och ekonomi (PPE) vid Lunds universitet. Sedan grundskoletiden har…

Svensk filosofi

Svensk filosofi syftar till att främja filosofins roll och närvaro i det svenska samhället.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jesper Ahlin Marceta​