Svensk filosofi firar snart två år. Vi i redaktionen är väldigt glada över att ha fått publicera så många bra texter om svensk forskning och utbildning i filosofi. Sajten har haft tiotusentals besökare. Flera gånger har texterna nämnts i rikstäckande medier. Vi kan också se i statistiken att slutna forum på olika universitet länkar till Svensk filosofi – vilket kan betyda att texterna används i undervisningssyften.

Det är framför allt skribenterna som har gjort detta möjligt. På helt ideell basis har de tagit av sin värdefulla tid för att dela med sig av sina filosofiska kunskaper och insikter, till glädje för alla. Stort tack för det!

Nu växlar vi upp. Under 2022 utökade Svensk filosofi sin redaktion så att den nu har sex medlemmar. Läsarna känner redan två av oss: Hana Kalpak och Jesper Ahlin Marceta. Det är hög tid att våra fyra nya redaktionsmedlemmar presenterar sig.

Alexander Andersson är doktor i praktisk filosofi. Han disputerade 2021 vid Göteborgs Universitet med avhandlingen Giving Executives Their Due: Just Pay, Desert, and Equality. För närvarande bedriver Alexander ett VR-finansierat postdoc-projekt om meritokrati vid Tilburg University (TiLPS) och Göteborgs Universitet.

Anton Emilsson är doktorand i praktisk filosofi vid Lunds universitet inom Lund Gothenburg Responsibility Project. Hans avhandling fokuserar på P. F. Strawsons approach till fri vilja och ansvar, men han skriver också om frågor rörande ansvar och klander, skäl och normativ kompetens, samt hur dessa hänger ihop.

Anna Folland är doktorand i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Hennes avhandling behandlar frågor om begreppet skada och fokuserar särskilt på vad skada består i och vilken normativ relevans skada har. Ett annat av Annas forskningsintressen är frågan om vad social hållbarhet är.

Luise Mirow är doktorand i filosofi vid Umeå universitet. Hennes avhandling handlar om lögner och vilseledning, sett från ett språkfilosofiskt perspektiv. Hon är särskilt intresserad av frågor som gäller nödvändiga och tillräckliga villkor för ljugande. Kräver ljugande till exempel att man säger något falskt, eller är det möjligt att ljuga på andra sätt? Kan man ljuga genom att använda ironi eller metaforer?

Redaktionens fyra nya medlemmar har arbetat med Svensk filosofi under hösten, och kommer att fortsätta efter ledigheterna. Vi ser fram emot en strålande vår. Men först: God jul och gott nytt år!