Inom etiken diskuterar filosofer grundläggande moraliska frågor, exempelvis: Vad är det som gör en handling rätt eller fel? Vilka faktorer gör en…