Petra Andersson är doktor i praktisk filosofi och forskare på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Här…

Kalle Grill är docent och lektor i filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier på Umeå universitet. Här berättar han…

Jag heter Inas Hamdan och studerar Politik, filosofi och ekonomi (PPE) vid Lunds universitet. Sedan grundskoletiden har jag alltid haft ett starkt…