Foto: News Øresund - Jenny Andersson (CC BY 3.0).

Jag heter Inas Hamdan och studerar Politik, filosofi och ekonomi (PPE) vid Lunds universitet. Sedan grundskoletiden har jag alltid haft ett starkt intresse för både filosofi och politik och har alltid vetat att jag vill jobba med dessa ämnen på något sätt. Till mina föräldrars förfäran ville jag varken bli läkare, jurist eller ingenjör utan valde istället att satsa på det jag älskade. Jag sökte efter en utbildning som både passade mina intressen och var attraktiv på arbetsmarknaden. Samtidigt ville jag känna efter och ta mina beslut under studietiden, och ville därför inte skriva in mig på en femårig utbildning. PPE kändes därför som ett självklart val för mig. 

PPE-programmet är en treårig kandidatutbildning där man får läsa statsvetenskap, praktisk filosofi och nationalekonomi. Programmet är utformat på ett sådant sätt att man går med studenter som läser alla delar som fristående kurser. Man har alltså en kursomgång som man går med under alla tre åren, men får samtidigt studera med studenter som antingen bara vill läsa fristående kurser eller går i andra program, som exempelvis Pol. kand.

Det är obligatoriskt att läsa grund- och fortsättningskursen i praktisk filosofi och grundkurserna i nationalekonomi och statsvetenskap. Efter dessa fyra terminer kan man dock välja mellan fortsättningskurs i nationalekonomi eller statsvetenskap. Sista terminen väljer man ämnet man vill ta examen i. Vissa läser dock ännu en termin för att ta examen i sammanlagt två ämnen, till exempel både statsvetenskap och praktisk filosofi.

Mina studier har hjälpt mig omvandla detta intresse till konkreta planer om hur jag kan vara med och göra skillnad.

Under programmets gång finns det vissa delkurser som ges exklusivt till PPE-studenter. Sista månaden av praktisk filosofi, första terminen, läser vi ​Filosofiska frågor och metoder inom politik​ och ekonomi i stället för ​Religionsfilosofi och estetik​ som alla andra tar. Den delkursen ger oss verktyg för både statsvetenskap och ekonomi. Vi har även extra schemalagda tvärvetenskapliga seminarier. Slutligen har vi tvärvetenskaplig opponering när vi skriver vår examensuppsats, vilket innebär att vi får filosofisk, statsvetenskaplig och nationalekonomisk feedback av våra klasskamrater för att uppsatsen ska bli så bra som möjligt. 

Att studera PPE är väldigt givande eftersom man som student får tre perspektiv att analysera världen med; det politiska, det filosofiska och det ekonomiska. Det är också intressant att lära sig hur dessa ämnen är lika och hur de skiljer sig åt. Ett exempel på det är att man under första terminen läser djupgående om politiska filosofer, och dessa tar man också upp ofta i statsvetenskap och nationalekonomi. Samtidigt läser man med kursare som är väldigt filosofiskt lagda, så det filosofiska genomsyrar hela utbildningen. 

Just nu läser jag min tredje termin och känner att jag har fått en bättre förståelse för andras åsikter och hur världen fungerar. Jag har ett stort intresse av moralfilosofi och har bland annat en stor kärlek för Effektiv altruism-rörelsen. Mina studier har hjälpt mig omvandla detta intresse till konkreta planer om hur jag kan vara med och göra skillnad. PPE ett perfekt program för den som är intresserad av praktisk filosofi och politik men också vill ha verktyg som är anpassade för en tuff arbetsmarknad.

  • Inas Hamdan

    Studerar Politik, filosofi och ekonomi vid Lunds universitet.