Den sjätte och senaste delen av filosofihistorikern Peter Adamsons serie ”Filosofihistoria utan luckor” finns nu utgiven på bokförlaget Thales, i översättning av Jim Jakobsson. Volymen heter ”Filosofi i Bysans och renässansens Italien” och behandlar filosofin i det östromerska riket från 700-talet till Konstantinopels fall 1453, samt filosofin under den italienska renässansen. Så här skriver förlaget om boken på sin hemsida:

”I första delen spåras filosofins utveckling i Bysans från Johannes av Damaskus på 700-talet till 1400-talets lärda, verksamma i spänningsfältet mellan kristen teologi och antikens tänkande. Förutom genrer som historieskrivning, retorik och brevkonst, med centrala gestalter som Michael Psellos och Anna Komnena, diskuteras också den filosofiska betydelsen av kulturella fenomen som ikonoklasmen och hesychasmen, liksom synen på könen och den vetenskapliga litteraturen.

Andra delen leder vidare från Bysans till renässansens Italien och den humanistiska rörelsen, som inspireras av den grekisktalande österns förmedling av arvet från antiken. Här berättas om filosofins och vetenskapens pånyttfödelse, med välkända namn som Niccolò Machiavelli, Christine de Pizan och Pico della Mirandola. Återupptäckandet av antikens litteratur och filosofi stimulerar till odling av latinsk stilkonst och litterär kritik, filologi och historia liksom till samhällsutopier och diskussioner om styrelseskick. Ur konfrontationen mellan humanismens platonism och den aristoteliska och skolastiska traditionen växer de första ansatserna till den moderna naturvetenskapen fram, med företrädare som Giordano Bruno och Galileo Galilei.”

Du hittar boken via länkarna till förlagets hemsida. Där finns också övriga volymer i serien på svenska.