Göteborgs Universitet utlyser doktorandtjänst (en eller flera) i praktisk filosofi inom forskarskolan Normer och normativitet (NoNo), som vi tidigare skrivit om i vår intervju med Matti Eklund. Information om ansökan hittas här. Göteborgs Universitet skriver följande om utlysningen: 

I denna utlysning söker vi särskilt doktorander som ägnar sig åt grundläggande filosofiska frågor om normer och normativitet. Detta inkluderar bland annat frågor inom metaetik/metanormativitet, handlingsfilosofi, normativ etik,  samt filosofihistoriska perspektiv på dessa ämnesområden.

Sista ansökningsdag är den 9:e mars.