Lunds universitet har utlyst en doktorandtjänst i mänskliga rättigheter, vilket är ett tvärvetenskapligt ämne vid humanistisk-teologiska fakulteten. Filosofi är en möjlig inriktning för tjänsten. På ämneshemsidan står att läsa:

Vi bedriver forskning ur historiska, filosofiska, etiska, politiska och rättsliga perspektiv. Vi är särskilt intresserade av mänskliga rättigheter i samhället, dess roll i demokratiska och odemokratiska samhällssystem och vad det egentligen innebär för institutioner att respektera och främja mänskliga rättigheter.

Sista ansökningsdag är 1 mars. Läs mer på universitetets hemsida.