Foto: David Naylor

Uppsala universitet har utlyst ytterligare en doktorandtjänst i filosofi, utöver den som Svensk filosofi skrev om igår. Tjänsten är delvis knuten till forskningsprojektet “Massans visdom: Den epistemologiska vikten av konsensus och konvergens”, som behandlar filosofiska frågor om enighet och oenighet. Universitetet skriver:

Dessa inkluderar bl.a. frågor om moralisk oenighet och undergrävande förklaringar av moraliska omdömen; epistemologiska frågor om enighet, oenighet och s. k. ”högre ordningens evidens”; möjligheten till konvergens inom normativ etik; det politiska värdet av oenighet och konsensus; m.m.

Sista datum för ansökan är 1 mars. Läs mer på universitetets hemsida.