Forskning i filosofi bedrivs vid de flesta svenska lärosäten. Men vad forskar filosoferna om?

Det har sagts, skämtsamt men med viss rätta, att Sverige är ett paradis för värdeteori. Under de senaste decennierna har svenska bidrag på detta område varit både talrika och internationellt omtalade.

Wlodek Rabinowicz är professor vid Filosofiska institutionen på Lunds universitet. Här berättar han om det värdeteoretiska arbete som filosofer har ägnat sig åt i Sverige de senaste decennierna.

Forskningssamarbeten

Inom Sea-rims försöker vi dels identifiera vilka etiska problem som uppstår i samband med anpassning till stigande havsnivåer och dels undersöka hur vi ska bemöta dessa. Vi håller på så sätt på med väldigt tillämpad och verklighetsnära filosofi i direkt dialog med olika aktörer involverade i anpassning till stigande havsnivåer. – Anna Wedin, doktorand i filosofi

Filosofer samarbetar ofta i forskningsprogram. Här beskrivs tre svenska forskningssamarbeten i filosofi.

Enkelt uttryckt kan man säga att skäl eller metoder är goda (rättfärdigande) endast om de på något sätt bidrar till fler sanna trosföreställningar. Syftet med projektet är att undersöka andra, alternativa sätt att förstå epistemiskt rättfärdigande och värdet av epistemiska praktiker.

Ylwa Sjölin Wirling forskar i kunskapsteori. Här berättar hon om sitt postdokprojekt vid University of Manchester och Göteborgs universitet.

Vetenskapliga modeller har kommit att hamna allt mer i det filosofiska blickfånget. Hur förhåller sig modellen till verkligheten? Vilken status ska den ha i relation till teori? Kan man jämföra modeller med varandra?

Karl Sörenson arbetar på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Han lägger fram sin avhandling vid Avdelningen för filosofi på Kungliga Tekniska högskolan under 2021. Här berättar han om sin forskning.

Tips: Hur blir man forskare i filosofi? Forskarutbildningar i ämnet ges vid flera svenska lärosäten. Läs mer här.

Se fler inlägg i kategorin Forskning

Vid flera svenska universitet och högskolor finns avdelningar med särskilt fokus på just filosofisk forskning. Här är hela listan.

Tips? Saknas det information, eller pekar några länkar fel? Meddela gärna redaktionen på Facebook, Twitter eller via mail.

%d bloggare gillar detta: