Fotograf: Johan Persson

Filosofiska institutionen vid Lunds universitet utlyser en doktorandtjänst i teoretisk filosofi. Information om ansökan hittas här.

Universitetet skriver på sin hemsida:På Filosofiska institutionen arbetar ett åttiotal anställda och drygt tvåhundrafemtio studenter, antingen inom den tidigaste akademiska disciplinen filosofi, eller inom en av de allra senast tillkomna, kognitionsvetenskap. Institutionens utbildningar har gott rykte och vår forskning håller hög klass, med internationellt erkända och på vissa områden ledande forskare.

Sista ansökningsdag för tjänsten är den 15 februari 2024.