Drönarbild över Stockholms Universitet i höstskrud. Bilden är granskad och godkänd för spridning av Lantmäteriet.

Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i praktisk filosofi inom forskarskolan Normer och normativitet (NoNo). Information om ansökan hittas här.

Stockholms universitet skriver följande om utlysningen:

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom praktisk filosofi. Praktisk filosofi inkluderar en rad forskningsområden med anknytning till normer och normativitet, inräknat särskilt tillämpad etik, normativ etik, metaetik, politisk filosofi, handlingsteori, samhällsvetenskapens och humanioras vetenskapsfilosofi (inklusive ekonomins filosofi och social ontologi), religionsfilosofi, estetik, rättsfilosofi, beslutsteori, spelteori, och dessa ämnens historia.

Sista ansökningsdag för tjänsten är den 2024-01-31.