Ledamöter 2023. Foto: Jesper Ahlin Marceta

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi som utgörs av en handplockad grupp av landets mest lovande unga forskare från olika vetenskapliga fält. Varje år utnämns nya medlemmar som får sitta i akademin i fem år. Totalt har akademin mellan 35 och 40 medlemmar.

Forskare välkomnas från alla vetenskapsområden. Den som söker ska (1) vara en framstående och självständig forskare som (2) har intresse och förutsättningar för att engagera sig inom de frågor och aktiviteter som ligger nära akademin, (3) har disputerat för ungefär 2-10 år sedan och (4) är verksam som forskare i Sverige.

Ansökningsperioden äger rum på senhösten och urvalsprocessen är öppen för alla intresserade forskare. Varje år tillsätter akademin en invalspanel som ansvarar för ansökningsprocessen och utvärderar de sökande.

Ronnie Berntsson. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Ronnie Berntsson är ordförande för Sveriges unga akademi 2023-2024.

– Vi ser fram emot att läsa alla intressanta ansökningar, säger han till Svensk filosofi.

Läs mer på akademins hemsida.