Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers tekniska högskola har utlyst en doktorandtjänst som passar filosofer. Tjänsten handlar om teknikens etik. Såhär skriver universitetet på sin hemsida:

Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle bedriver forskning och undervisning om teknikens och vetenskapens roll i det moderna samhället… Bland avdelningens forskningsområden kan nämnas användarperspektiv på teknik, disruptiv innovation och delningsekonomier, genus och högre utbildning, samhällets digitalisering, samhällsbyggnad och urban mobilitet, stora tekniska system, transnationell historia samt universitetshistoria.

Sista dag för ansökan är 22 juni 2022. Läs mer på universitetets hemsida.

Foto: Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

%d bloggare gillar detta: