Uppsala universitet.

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) har utlyst en doktorandtjänst som passar personer med bakgrund i filosofi. Såhär skriver CRB på sin hemsida:

Vi söker en doktorand för ett projekt om den etiska grunden för bedömning av allvarlighet som ett prioriteringskriterium i hälso- och sjukvården. Arbetet innehåller i första hand filosofiska metoder som begreppsanalys och normativ analys. Även intervjuer med vårdpersonal som gör prioriteringar samt enkäter kan förekomma.

Sista ansökningsdag för tjänsten är 22 april. Läs mer på universitetets hemsida.