De Ethica är en open access-tidskrift som ges ut av Societas Ethica – Europeiskt sällskap för forskning i filosofisk, teologisk och tillämpad etik. Tidskriftens, liksom sällskapets, huvudidé är att föra samman europeiska etiker från filosofiska och teologiska fakulteter. Societas Ethica anordnar årliga konferenser som är öppna även för de forskare som inte är medlemmar. Konferenserna äger rum i olika europeiska städer och relaterar ofta till ett tema av betydelse för etisk teori och tillämpad etik. Samtidigt är ambitionen att koppla tillämpade problem till teoretiskt sett grundläggande frågor.     

Detta har också varit tidskriften De Ethicas ambition sedan den startades år 2014. Dess första ansvarige utgivare (editor in chief) var professor Brenda Almond (Storbritannien) och dess verkställande redaktör var Marcus Agnafors (Sverige). Idag är det docent Lars Lindblom (Linköping) som är verkställande redaktör och professor Elena Namli (Uppsala) som är ansvarig utgivare. Vi är både en svensk och en internationell tidskrift i det att vi har vår bas i Sverige, men vår grund i internationellt sällskap.

Publiceringen i tidskriften är open access, och vi tillämpar peer review. Att vi är en open access-tidskrift innebär att våra artiklar är tillgängliga för alla utan kostnad eller speciell tillgång till forskningsbibliotek. Peer review innebär att våra artiklar är kvalitetsgranskade av andra forskare innan de publiceras.

Genom åren har vi publicerat exempelvis specialnummer om global rättvisa och om meningen med livet. Våra artiklar spänner fältet från ondskans problem, via frågan vad som kännetecknar moraliskt aktörskap till ämnen som forskningsetik, djurrätt och klimatfrågan.

Vad är då våra framtidsplaner? Vad vill vi göra? I två kommande specialnummer tittar vi på argument för moralisk jämlikhet och lärdomar för prioriteringar efter COVID-19. Jämlikhetstemat är ett där teologer och filosofer kan mötas för de undersöker alla denna grundläggande fråga om än från möjligen olika utgångspunkter. Prioriteringsnumret låter praktiken och etiken mötas för att utveckla den tillämpade etiken.

Titta gärna på våra utlysningstexter (www.de-ethica.com) och skicka era bidrag! Vi tar gärna emot förslag på andra relevanta ämnen för specialnummer – från grundläggande frågor till yttersta tillämpning. Varför inte om AI och etik, barndomens filosofi eller värdeaxiologi?

  • Lars Lindblom

    Biträdande professor i filosofi vid Linköpings universitet.