År 1935 grundade Åke Petzäll (1901-1957) en ny tidskrift i filosofi och psykologi, Theoria. Redan från början var det en filosofitidskrift; det blev inte så mycket psykologi. De två första årgångarna gavs tidskriften ut på svenska, danska och norska. Därefter övergick den till tre andra språk, nämligen engelska, tyska och franska. Sedan 1962 har den bara publicerat på engelska. Theoria har alltså gamla anor, och många av 1900-talets mest kända filosofer har skrivit artiklar i Theoria. (En artikel om tidskriftens historia finns i volym 75, nr 1, 2009.)

Under hela sin existens har Theoria varit öppen för artiklar inom filosofins alla områden. Redan i det första numret deklarerade tidskriften sitt oberoende från alla skolbildningar, och uttryckte sin vilja att främja dialog mellan olika filosofiska ståndpunkter. Till vår tradition hör också att sträva efter klarhet och precision i den filosofiska diskussionen. Därtill vill vi främja samarbete mellan filosofi och andra discipliner. Tidskriftens bredd ställer förstås stora krav på referentgranskningen. Vi har ett stort nätverk av granskare som bedömer inkomna manuskript inom sina respektive specialområden. 

Rent juridiskt var det länge oklart vem som ägde och kontrollerade tidskriften. Efter mer än ett halvsekel av juridisk oklarhet – som dock inte verkar ha skadat verksamheten – bildades år 1993 Stiftelsen Theoria. Den grundades av de svenska filosofiinstitutionerna. Stiftelsen äger tidskriften, och dess styrelse utser redaktör och redaktionsråd. Sedan 2008 ges Theoria ut av Wiley, ett internationellt förlag, på stiftelsens uppdrag. 

Från 1935 till och med 2004 kom Theoria ut med tre nummer per år, tidvis med en hel del sammanslagningar till dubbel- och trippelnummer. Åren 2005-2019 gav vi ut fyra nummer per år, och sedan 2019 publicerar vi sex nummer per år. Sedan 2008 är Theoria elektroniskt tillgänglig via universitetsbiblioteken, inklusive alla gamla volymer sedan starten. 

Hur ”svensk” är Theoria? Vår årliga bibliografi över svenska avhandlingar i filosofi är ett uttryck för vårt särskilda intresse för vad som händer i svensk filosofi. Vi följer också regelbundet upp Rolf-Schockpriserna med temanummer om pristagarnas bidrag till filosofin. Dessutom har många svenska filosofer bidragit till tidskriften, till exempel genom att recensera en bok, göra en intervju för tidskriften, eller redigera ett temanummer. (Sådana ska vi nu ha fler av.) Theoria är en internationell filosofitidskrift, uppbyggd av det svenska filosofisamfundet och med ett särskilt intresse av att spegla vad som händer där.