Svenska utbildningar i filosofi finns på grundnivå (år 1-3), avancerad nivå (år 4-5) och forskarnivå (år 5-10). Filosofi kan studeras både inom ramen för program och som fristående kurser.

Det verkar alltså finnas ett ganska så relevant och intressant förhållande mellan vårt språk, våra tankar, den verklighet vi erfar och vår kunskap om den.

Mattias El Mansouri läser teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Här berättar han om sina studier och sitt filosofiintresse.

Grund- och avancerad nivå

Göteborgs universitet: Praktisk filosofi, teoretisk filosofi, mm. (länk)
Högskolan i Dalarna: Filosofi, vetenskapsteori, idrottsetik, mm. (länk)
Kungliga Tekniska högskolan: Teknik och etik, riskfilosofi, beslutsteori, mm. (länk)
Linköpings universitet: Filosofi (länk), tillämpad etik (länk)
Lunds universitet: Praktisk filosofi, teoretisk filosofi, kandidatprogram i Politik, filosofi och ekonomi (PPE), mm. (länk)
Newmaninstitutet: Kandidatexamen i filosofi (länk)
Stockholms universitet: Praktisk filosofi, teoretisk filosofi (länk), kandidatprogram i Politik, filosofi och ekonomi (PPE) (länk), kandidatprogram i Företagsekonomi, etik och hållbarhet (länk), kandidatprogram i Filosofi och lingvistik (länk) och kandidatprogram i Logik, filosofi och matematik (nk).
Södertörns högskola: Kandidatprogram i Liberal arts, masterprogram i filosofi, kandidatprogram i Politik, filosofi och ekonomi (PPE), mm. (länk)
Umeå universitet: Filosofi, kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, mm. (länk)
Uppsala universitet: Praktisk filosofi, teoretisk filosofi, masterprogram i humaniora, mm. (länk), tillämpad etik (länk), kandidatprogram i kultur och samhällsanalys (länk)

Enskilda kurser i filosofi ges även vid andra lärosäten. Sök på ”filosofi” på antagning.se!

Tips? Saknas det information, eller pekar några länkar fel? Meddela gärna redaktionen på Facebook, Twitter eller via mail.

Nyfiken? Läs vad lärare och före detta studenter tänker om att studera filosofi.

Den kanske största skillnaden mellan att studera filosofi på gymnasiet och på universitet är att man på universitetet i betydligt högre grad utgår från originaltexter.

Veronika Lönner är legitimerad gymnasielärare i svenska och filosofi och förstelärare på Ellen Fries gymnasium i Uppsala. Här skriver hon om skillnaden mellan att studera filosofi på gymnasiet och på universitet.

Att kontextualisera och att ställa bra frågor. Det är bra egenskaper som jag haft med mig från filosofin när jag arbetat som journalist, kommunikationsstrateg eller pressansvarig för olika arbetsgivare.

Esbjörn Wahlberg är fil mag. i både praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Här berättar Esbjörn om vilken roll filosofin har spelat för honom i yrkeslivet utanför akademin.

Nationellt samarbete på forskarnivå och avancerad nivå

Ett antal svenska institutioner erbjuder filosofikurser för (i första hand) studenter på forskarnivå och avancerad nivå vid svenska lärosäten. Det typiska formatet är 7,5 hp med undervisning koncentrerad till en vecka. Kursutbudet finns samlat på samarbetets hemsida, som uppdateras kontinuerligt. Studenter som är intresserade av dessa kurser bör kontakta sin heminstitution för mer information.

Man måste inte läsa filosofi som ett enskilt ämne. Några svenska lärosäten har instiftat utbildningsprogram på grundnivå där filosofi ingår som ett av flera olika ämnen.

Att studera PPE är väldigt givande eftersom man som student får tre perspektiv att analysera världen med; det politiska, det filosofiska och det ekonomiska. Det är också intressant att lära sig hur dessa ämnen är lika och hur de skiljer sig åt.

Inas Hamdan studerar Politik, filosofi och ekonomi vid Lunds universitet. Här berättar hon om utbildningsprogrammet och sitt filosofiintresse.

Efter två år som student på detta program kan jag orientera mig i de filosofiska frågeställningarnas värld samtidigt som jag fått kunskap om politikens ramverk och nationalekonomins förklaringsmodeller på både mikro- och makronivå.

Leo Sokolow Romin studerar Politik, filosofi och ekonomi vid Stockholms universitet. Här berättar han om utbildningsprogrammet och om sitt filosofiintresse.

Forskarutbildningar i filosofi

För att vara behörig att antas vid svenska forskarutbildningar krävs som lägst en magisterexamen i ett relevant ämnesområde. Forskarutbildningar i filosofi finns vid Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska Institutet, Södertörns högskola, Uppsala universitet och Umeå universitet.

Doktoranderna berättar.

När jag får frågan om hur det kommer sig att en ingenjör doktorerar i filosofi (dvs det jag gör) brukar jag svara att ämnena egentligen är mer lika än vad man skulle kunna tro.

Maria Nordström är civilingenjör i teknisk fysik och doktorand i filosofi vid Kungliga Tekniska högskolan. Här skriver hon om likheter och skillnader mellan de två ämnena. Foto: Dan Tilert

Jag kan sympatisera både med impulsen att vilja försvara filosofin mot vetenskapifieringen, och att framhålla litteraturens värde som något annat än bara underhållning och förströelse. Men jag tror att sammanblandningen av fälten är en dålig försvarsstrategi, som bara gräver gropen djupare, och kväver den konstnärliga glädjen och den filosofiska klarsyntheten i en pöl av grumligt kvasitänkande.

Lyra Koli är författare och doktorand i filosofi vid University of Pardubice. Här berättar hon om sitt avhandlingsarbete om skillnaden mellan filosofi och litteratur. Foto: Matti Koli

%d bloggare gillar detta: