Flera filosofitidskrifter ges ut i Sverige. Här berättar dess redaktörer om tidskrifternas historia och verksamheter.

Under hela sin existens har Theoria varit öppen för artiklar inom filosofins alla områden. Redan i det första numret deklarerade tidskriften sitt oberoende från alla skolbildningar, och uttryckte sin vilja att främja dialog mellan olika filosofiska ståndpunkter.

Sven Ove Hansson är sedan 1999 chefredaktör för den svenska facktidskriften Theoria. Här berättar han om tidskriftens historia och uppdrag.

Tidskriften, som grundades 1997, är sedan starten tänkt att fungera som en länk mellan forskare som i sitt arbete intresserar sig för just samhällsrelevanta och normativa politisk-filosofiska frågeställningar.

Katharina Berndt Rasmussen och William Bülow O’Nils är redaktörer för Tidskrift för politisk filosofi. Här berättar de om tidskriftens syfte och historia.

Filosofisk tidskrift grundades 1980 och har sedan dess kommit ut med fyra nummer varje år. Tidskriften publicerar texter från olika filosofiska inriktningar och skolor och vänder sig inte bara till fackfilosofer utan i minst lika hög grad till en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade.

Jens Johansson och Olle Risberg är redaktörer för Filosofisk tidskrift. Här berättar de om tidskriftens syfte, historia och om några aktuella händelser.

De Ethica är en open access-tidskrift som ges ut av Societas Ethica – Europeiskt sällskap för forskning i filosofisk, teologisk och tillämpad etik. Tidskriftens, liksom sällskapets, huvudidé är att föra samman europeiska etiker från filosofiska och teologiska fakulteter.

Lars Lindblom är verkställande redaktör och Elena Namli ansvarig utgivare för tidskriften De Ethica. Här berättar de om tidskriftens syfte, historia och framtid.

Intension är en digital filosofitidning som drivs av filosofistudenter vid svenska universitet och högskolor. … Tidningen ämnar återge och uppmuntra unga studenters tankar, reflektioner och frågeställningar på sätt som det kanske inte finns utrymme för på andra platser.

Jesper Olsson är ansvarig redaktör för filosofitidningen Intension. Här berättar han om tidningens syfte, tillkomst, aktuella händelser och framtidsplaner.

%d bloggare gillar detta: