Aktuella forskningsprojekt, utlysningar av tjänster och texter av yrkesverksamma fackfilosofer. Här samlas det senaste inom svensk filosofi.

 • Filosofin om skymford
  Alice Damirjian är doktorand i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hennes forskning berör framför allt flertydighet i språk, men hon intresserar sig också för språkliga…
 • Moraliska åsikter och motivation att handla
  Ragnar Francén är lektor i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet samt ansvarig för Göteborgsavdelningen av den nya forskarskolan NoNo. Hans forskning handlar om frågor gällande…
 • Moralisk (o)tur
  Anna Nyman är doktorand i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Hennes avhandling handlar om moralisk (o)tur. Här förklarar hon vad det betyder. Elsa kör bil.…
 • Olle Blomberg: Gemensamt moraliskt ansvar
  Olle Blomberg är forskare vid Göteborgs universitet inom Lund Gothenburg Responsibility Project. Hans forskning rör ämnen som handlingsfilosofi, kollektiva och gemensamma handlingar, samt moraliskt ansvar.…
 • Marco Tiozzo: Vad är digital etik?
  Marco Tiozzo är gymnasielektor vid Alströmergymnasiet och adjungerad universitetslektor i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet. Här skriver han om digital etik, ett ämne som han…
 • Stipendier för postdoks i filosofi
  Society for Applied Philosophy (SAP) utlyser stipendier för doktorander i filosofi som vill göra en postdok. Såhär skriver organisationen på sin hemsida: Up to two…
 • Alva Stråge: Vad betyder det att förtjäna straff?
  Alva Stråge, doktor i teoretisk filosofi, skrev sin avhandling om fri vilja, moraliskt ansvar och retributivism. Här diskuterar hon vad det innebär att förtjäna straff.…
 • Filosofins första framsteg
  Fredrik Bjarkö är doktorand i idéhistoria vid Södertörns högskola. I sin avhandling undersöker han filosofihistorieskrivningens historia. Här fortsätter han debatten om huruvida filosofin gör framsteg.…
 • Per Algander: Bör vi skapa lyckliga människor?
  Per Algander är lektor i filosofi vid Umeå universitet. Hans forskning handlar om etik och värdefrågor med ett särskilt fokus på framtida generationer. Här skriver…
 • Ad hoc förlag: mikroförlag för moralfilosofi
  Varför startar man ett förlag som bara ger ut smal moralfilosofi? Det lär ju ligga gediget planerande bakom ett sådant beslut, eller? Det lilla filosofiförlaget…
 • Doktorandtjänst vid Göteborgs Universitet
  Göteborgs Universitet utlyser doktorandtjänst (en eller flera) i praktisk filosofi inom forskarskolan Normer och normativitet (NoNo), som vi tidigare skrivit om i vår intervju med…
 • Folke Tersman: Är filosofiska framsteg en bristvara?
  Folke Tersman är professor i filosofi i Uppsala och ställföreträdande VD för Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Han har bland annat forskat om moralisk oenighet.…
 • Jakob Stenseke: Varför filosofer bör tänka på artificiell intelligens
  Jakob Stenseke är doktorand i praktisk filosofi vid Lunds universitet med ett forskningsprojekt om hur man ska bygga artificiella moraliska agenter. Här redogör han för…
 • Intervju med Matti Eklund: fem nya doktorandtjänster i Uppsala
  Matti Eklund intervjuas med anledning av fem nya doktorandtjänster som utlyses av Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet. Matti är prefekt på institutionen och professor i…
 • Doktorandtjänster vid Lunds universitet i teoretisk filosofi och kognitionsvetenskap
  Filosofiska institutionen vid Lunds universitet utlyser en doktorandtjänst i teoretisk filosofi och två doktorandtjänster inom kognitionsvetenskap. Information om ansökan hittas här. Såhär beskriver institutionen själva…
 • Är demokratiska datorer verkligen önskvärt?
  Enligt Ludvig Beckman, professor i Statsvetenskap Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier, finns risken att maskininlärning som ersätter mänskligt beslutsfattande undergräver principen att demokratiska beslut…
 • Doktorandtjänst vid Södertörns högskola
  Södertörn högskola utlyser en doktorandtjänst i filosofi som del av forskningsområdet ”Critical and Cultural Theory”. Utlysningen finnes här. Södertörn beskriver filosofi vid högskolan som följer:…
 • God jul från redaktionen!
  Svensk filosofi firar snart två år. Vi i redaktionen är väldigt glada över att ha fått publicera så många bra texter om svensk forskning och…
 • Två doktorandtjänster i filosofi
  Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i praktisk filosofi och en i teoretisk filosofi. Såhär skriver institutionen på sin hemsida: Vi är landets…
 • Doktorandtjänst vid Göteborgs universitet
  Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet har utlyst en doktorandtjänst i praktisk filosofi. Såhär skriver universitetet om tjänsten: This doctoral position allows…
 • Vad är rött?
  Pär Sundström är professor i filosofi vid Umeå universitet. Hans forskning handlar om medvetande, perception, färg och tankeförmågor. Här skriver han om huruvida någonting har…
 • Saul Kripke och modalitetens filosofi
  Amerikanen Saul Kripke (1940-2022) var en av efterkrigstidens mest inflytelserika teoretiska filosofer, och lämnade stora avtryck bland annat inom logik, språkfilosofi och metafysik. Här berättar…
 • Andersson & Herlitz: Om hur ojämförbarhet kan göras begripligt
  Henrik Andersson och Anders Herlitz (@AndersHerlitz) är båda forskare i filosofi, med intresse för ojämförbarhet – om när det inte tycks gå att jämföra två…
 • Niklas Dahl: Att prata om saker
  Niklas Dahl är doktorand i teoretisk filosofi vid Lunds universitet med inriktning på språkfilosofi och kunskapsteori, specifikt hur språket används för att koordinera mellanmänskliga relationer.…
 • Jasmina Nedevska: Hjälp – framtida generationer drar oss inför rätta!
  Jasmina Nedevska är postdoktor vid Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet. Hon forskar och undervisar inom politisk teori, rättsfilosofi och miljöetik. Jasmina är disputerad statsvetare vid…
 • Jens Johansson: Om dödens dålighet
  Jens Johansson är professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, och har bland annat forskat om dödens filosofi. Här skriver han om filosofiska argument för…
 • Bram Vaassen: Artificiell intelligens och mänsklig autonomi
  Bram Vaassen är postdoktor vid Umeå Universitet och besökande forskare vid Rutgers University. Hans forskning handlar främst om kausalitet och förklaring. Här besvarar han frågan…
 • Ellen Svensson: Frihet, individen och kollektivet i kontexten av Covid-19 pandemin
  Ellen Svensson studerar filosofi vid Umeå universitet och är specialiserad inom bioetik och praktiska frågor. Här skriver hon om frihet, individen och kollektivet i kontexten…
 • Toni Rønnow-Rasmussen: The Value Gap (2021)
  Toni Rønnow-Rasmussen är professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Här presenterar han sin senaste bok The Value Gap (2021, Oxford University Press), om olika…
 • Ulrika Carlsson: Kierkegaard om att tänka tillsammans
  Ulrika Carlsson är skribent, språkgranskare och självständig forskare. Hon disputerade 2013 vid Yale, forskade vid HSE i Moskva 2016-2019 och är nu aktuell med boken…
 • Hans Liljenström: Fri vilja och mänskligt ansvar – Illusion eller verklighet? (2021)
  Hans Liljenström är professor i Biometri vid Sveriges lantbruksuniversitet samt föreståndare för Agora for Biosystems vid Sigtunastiftelsen. Han är också redaktör (tillsammans med Alf Linderman) av boken…
 • Marta Johansson Werkmäster: Klander och Klandervärdhet
  Marta Johansson Werkmäster är doktorand i praktisk filosofi inom Lund Gothenburg Responsibility Project vid Lunds universitet. Hennes avhandlingsämne är klander och här skriver hon om…
 • Olle Risberg: Alternativa begrepp
  Olle Risberg är forskare i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Hans forskning fokuserar på etik, metaetik och kunskapsteori. Vad är filosofins metod? Ett vanligt svar…
 • Luise Mirow: Lögner ur ett språkfilosofiskt perspektiv
  Luise Mirow är doktorand i filosofi vid Umeå universitet. Här skriver hon om lögner ur ett språkfilosofiskt perspektiv. Tänk dig att du har bakat en…
 • Lars Sandman: Bör man lotta när man har två patienter och en respirator?
  Lars Sandman är professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare för Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet. Han forskar om etiska frågeställningar kring hälso- och sjukvårdsprioriteringar. Här…
 • Doktorandtjänst vid Chalmers
  Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers tekniska högskola har utlyst en doktorandtjänst som passar filosofer. Tjänsten handlar om teknikens etik. Såhär skriver universitetet…
 • Hanna Deák: Att plugga filosofi på statsvetenskaplig institution
  Hanna Deák är pol kand-student vid Uppsala universitet. Hon är också vice ordförande för studentföreningen Verdandi. Här skriver hon om hur filosofin har varit till…
 • Rut Vinterkvist: Jag lägger pussel med filosofi
  Rut Vinterkvist studerar andra året på programmet filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet. Här skriver hon om att plugga filosofi. Foto: Julia Nilsson. Varför läser…
 • Elsa Kugelberg: Om sociala normers roll i den politiska filosofin
  Elsa Kugelberg (@ElsaKugelberg) är doktorand i politisk teori vid University of Oxford. Hon är specialiserad inom feminism och samtida politisk filosofi och skriver här om…
 • Intension
  Jesper Olsson (@Kamouflaget) är ansvarig redaktör för filosofitidningen Intension (@_intension). Här berättar han om tidningens syfte, tillkomst, aktuella händelser och framtidsplaner. Intension är en digital…
 • Doktorandtjänst vid Uppsala universitet
  Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) har utlyst en doktorandtjänst som passar personer med bakgrund i filosofi. Såhär skriver CRB på sin hemsida: Vi söker…
 • Filosofitidningen Intension har ny hemsida
  Intension är en tidning om filosofi av filosofistudenter från svenska universitet och högskolor, riktad till alla filosofiintresserade. Nu har den en egen hemsida: http://www.intension.info. På…
 • Anna Folland: Vad är social hållbarhet?
  Anna Folland är doktorand i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Annas avhandling behandlar frågor om begreppet skada och fokuserar särskilt på vad skada består i…
 • Sebastian Östlund: Om rättvisans genuina möjligheter
  Sebastian Östlund (@sebostlund) är doktorand i filosofi vid Umeå universitet. Han forskar om värdeanalys inom politisk filosofi, med särskilt fokus på hur värden behandlas inom…
 • Doktorandtjänster vid Uppsala universitet
  Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser tre doktorandtjänster: en inom teoretisk filosofi, en inom estetik, samt en inom filosofi med inriktning mot filosofihistoria, där doktoranden…
 • Doktorandtjänst vid Umeå universitet
  Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet söker en doktorand i filosofi. Universitetet skriver om filosofiämnet: Inom ämnet finns 13 fast anställda lärare. Forskningsaktiviteten är hög.…
 • Ylwa Sjölin Wirling: Modalitet och vetenskapliga modeller
  Vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm har det de senaste åren bedrivits ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och profilera ett relativt nytt forskningsområde…
 • Två lediga doktorandtjänster vid Lunds universitet
  Filosofiska institutionen vid Lunds universitet har utlyst två doktorandtjänster: en tjänst i kognitionsvetenskap och en i praktisk filosofi. Universitetet skriver på sin hemsida: På Filosofiska…
 • Svensk filosofi 1 år
  Den 18 januari 2022 är det ett år sedan Svensk filosofi lanserades. Vi som driver sajten vill tacka alla skribenter och läsare! Hoppas att ni…
 • Elinor Hållén: Om sårbarhet
  Elinor Hållén är forskare vid Uppsala universitet, och har forskat inom bland annat kunskapsteori, psykologins filosofi och filosofi om utbildning. Hon är del av det…
 • Jasmine Elliott: How I ended up in Sweden
  Jasmine Elliott är doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om advokaters moraliska ansvar, affärsetik och mänskliga rättigheter. Men här berättar hon…
 • Karl Gustel Wärnberg: Den katolska filosofins historia
  Karl Gustel Wärnberg har en magisterexamen i idéhistoria från Uppsala universitet och är doktorand i filosofi vid universitetet i Leiden, där han skriver om platonismens…
 • Sofia Jeppsson: Moraliskt ansvar och mentala svårigheter
  Sofia Jeppsson är docent och lektor i filosofi vid Umeå universitet, med inriktning mot praktisk filosofi. Här berättar hon om sitt nyligen slutförda forskningsprojekt ”Ansvar…
 • Olle Torpman: Alla människors lika värde och speciesism
  Olle Torpman är forskare i praktisk filosofi med anknytning till Institutet för framtidsstudier. Hans forskning har bland annat handlat om politisk filosofi och klimathotet, och…
 • Lovisa Andén: Vittneslitteratur och det förflutnas närvaro
  Lovisa Andén är doktor i filosofi och har de senaste åren forskat om vittneslitteratur, bland annat i det postdoktorala forskningsprojektet, Tell the West: Witness Literature…
 • Hur värden hänger ihop, och hur det hänger ihop med rättvisa
  Lars Lindblom (@jerdacuttupman) är biträdande professor vid Centrum för Tillämpad Etik vid Linköpings Universitet och forskar på teorier om rättvisa och deras tillämpning på praktiska…
 • Etiska frågor om robotar i välfärden
  Maria Arnelid är doktorand vid Tema Genus, Linköpings universitet och forskar på utvecklingen av vårdrobotar i Sverige. Katherine Harrison är lektor vid Tema Genus, Linköpings…
 • Två doktorandtjänster vid Stockholms universitet
  Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet har utlyst två doktorandtjänster: en tjänst i teoretisk filosofi och en i praktisk filosofi. Universitetet skriver på sin hemsida: Filosofiska…
 • Mikael Stenmark: Om religionsfilosofi
  Mikael Stenmark är professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet. Han forskar om relationen mellan vetenskap och religion, tro och förnuft och kring frågor som har…
 • Filosofi för alla: Inför Världsfilosofidagen
  Tulsa Jansson är filosofisk praktiker, adjunkt i Mänskliga rättigheter vid Malmö Universitet och ordförande för Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. Här skriver hon om föreningens…
 • Christian Munthe: Filosofen som expert
  Christian Munthe är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Här skriver han om hur akademiska filosofer kan verka som experter i samhället. Ibland pratar…
 • Anna-Sofia Maurin: Vad är social ontologi?
  Anna-Sofia Maurin är professor i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet. Här ger hon ett svar på frågan: vad är social ontologi? Social ontologi är en…
 • Ny lärobok i metaetik
  Nils Franzén är forskare vid Uppsala universitet och postdok vid Humboldtuniversitet i Berlin, Victor Moberger är forskare i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och Olle…
 • Patricia Mindus: Om Uppsala Forum
  Patricia Mindus är professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och forskningsledare vid Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa. Här svarar hon på frågan…
 • Harald A. Wiltsche: Om att filosofera i Sverige
  Harald A. Wiltsche is a philosopher at Linköping University and recurring visiting scholar at the Institute for Advanced Study in Princeton. Here he writes about…
 • Madeleine Hayenhjelm: Om etiken kring CRISPR
  Madeleine Hayenhjelm är universitetslektor i filosofi vid Umeå Universitet och vice ordförande i Nordic Committee on Bioethics. Här skriver hon om den nya ”gensaxen” CRISPR/Cas9…
 • KTH-filosofi om stigande havsnivåer
  Text: Jesper Ahlin Marceta. Bild: Wikimedia Commons På ett sätt är på samma gång alla och ingen skyldig till klimatförändringarna. Då kan man fråga sig…
 • Mikael Janvid: Om afrikansk kunskapsteori
  Mikael Janvid är docent i teoretisk filosofi och verksam som lärare och forskare vid Stockholms Universitet. Hans främsta forskningsområde är kunskapsteori. Här berättar han utifrån…
 • Att vara filosof i en tvärvetenskaplig miljö
  Eric Brandstedt docent i praktisk filosofi och lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Lena Halldenius är docent i praktisk filosofi och professor i mänskliga…
 • Den första våren med Svensk filosofi
  Den 18 januari lanserades Svensk filosofi, en sajt som syftar till att synliggöra svensk forskning och utbildning i filosofi. Vi som står bakom sajten kunde…
 • Patrik Baard: Energiomställningar – framtiden, kunskap, och deltagande
  Patrik Baard är filosof och postdoktor vid Malmö universitet. Hans forskning handlar om osäkerheter, biologisk mångfald och etik. Här skriver Patrik om energiomställningar. Scenarier gör…
 • Daniela Cutas: Om familjeetik
  Daniela Cutas (@DCutas) är universitetslektor vid Lunds universitet och Umeå universitet. Hon forskar om bioetik och filosofiska aspekter på nära relationer, och berättar här mer…
 • Fredrik Österblom: Metametafysik
  Fredrik Österblom är doktorand i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Hans avhandling handlar om explikation, som är en metod för att precisera begrepp. Här skriver…
 • Anna Petronella Foultier: Mångfaldens epistemiska styrka – feministisk kunskaps- och vetenskapsfilosofi
  Anna Petronella Foultier (@apfoultier) är filosof, forskare och översättare. Här skriver hon om feministisk filosofi. När Simone de Beauvoir började arbeta med Det andra könet hade hon…
 • Erik Malmqvist och András Szigeti: Några moraliska frågor om exploatering
  Erik Malmqvist (@erik_malmqvist, Göteborgs universitet) och András Szigeti (Linköpings universitet) är båda universitetslektorer som forskar och undervisar inom praktisk filosofi. De är aktuella med en…
 • Lisa Furberg: Om forskning, värden och etik
  Lisa Furberg är filosof och lektor vid Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion på Linköpings universitet. Här skriver hon om forskningsetik. Forskningsetik som ämnesområde…
 • Anders Hansson: Elizabeth Anderson om poängen med jämlikhet
  I dagarna utkommer boken Vad är poängen med jämliket? (Ad hoc förlag), en svensk översättning av den amerikanska filosofen Elizabeth Andersons inflytelserika essä ”What is…
 • Henning Strandin: Varför har kausalitet varit så svårt att förstå?
  Henning Strandin (@HenningStrandin) är postdoktor vid Filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Här skriver han om kausalitet. ”Kausalitet” kallar vi det som binder samman en orsak med dess verkan.…
 • Amanda Thorell: Om medicinens filosofi
  Amanda Thorell är doktorand i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, och skriver sin avhandling inom medicinens filosofi. Här berättar hon mer om detta forskningsområde och…
 • Henrik Lagerlund: Vad är en ”filosofisk foodie”?
  Henrik Lagerlund (@HenrikLagerlund) är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, och aktuell med boken Matens filosofi. Hur du blir en filosofisk foodie (Fri Tanke…
 • Anton Emilsson: Kortfattat om fri vilja
  Anton Emilsson är doktorand i praktisk filosofi på Lunds universitet. Här skriver han om den fria viljan. I vardagligt språkbruk hör vi ibland ”Han gjorde…
 • NordPhil i Stockholm 2021
  I november är Stockholms universitet värd för NordPhil, en årlig konferens för nordiska filosofistudenter på kandidat- och masternivå. Här berättar arrangörerna om konferensens syfte och om hur…
 • Filosofi och pandemi
  Lapo Lappin (@lapusinfabula) är filosofistudent vid Uppsala universitet och tidigare verksam vid Tidskriften Signum. Filosofiska intressen är religionsfilosofi, metafysik och filosofihistoria. Åke Gafvelin (@agafvelin) är…
 • Sharon Rider: Vad är filosofi?
  Sharon Rider (@ridersharon) är professor vid Filosofiska institutionen på Uppsala universitet. Här tar hon sig an frågan: vad är filosofi? Vad är ”filosofi” egentligen? Ett…
 • Signe Savén: Globala prioriteringar
  Signe Savén (@SavenSigne) är doktorand i praktisk filosofi vid Lunds universitet och fellow vid Forethought Foundation for Global Priorities Research. Hon forskar inom globala prioriteringar,…
 • De Ethica
  Lars Lindblom (@jerdacuttupman) är verkställande redaktör och Elena Namli ansvarig utgivare för tidskriften De Ethica. Här berättar de om tidskriftens syfte, historia och framtid. De…
 • Petra Andersson: Om kvinnor i filosofin
  Petra Andersson är doktor i praktisk filosofi och forskare på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Här skriver hon om kvinnor inom…
 • Tommie Petersson: Konsten att tala om det vi bör tiga om, eller ”vad är filosofididaktik?”
  Tommie Petersson är universitetslärare och doktorand vid Uppsala universitet. Han är också yrkeserfaren och legitimerad gymnasielärare i filosofi, historia och religionskunskap samt aktuell med boken…
 • Mattias Gunnemyr: Stora konsekvenser, små handlingar
  Mattias Gunnemyr är doktorand i praktisk filosofi vid Lunds universitet, och forskar om ansvar för kollektiva skadeproblem. Här berättar han om hur små handlingar ändå…
 • Dorna Behdadi: Moraliskt agentskap
  Dorna Behdadi är doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Hen forskar om moraliskt agentskap hos andra entiteter än människor. En moralisk agent är en…
 • Frits Gåvertsson: Om litteratur och filosofi
  Frits Gåvertsson är forskare vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria och lärare i Praktisk och Teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Här berättar han om relationen mellan filosofi och fiktion.  Filosofins förhållande till skönlitteraturen, och den inverkan bilder,…
 • Hana Kalpak: Om språkfilosofi
  Hana Kalpak (@hanakalpak) är doktorand i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet, och forskar inom formell semantik och epistemologi. Här skriver hon om språkfilosofi. För att…
 • Stina Björkholm: Hybridteorier i metaetik
  Stina Björkholm (@BjorkholmStina) är doktorand i praktisk filosofi vid Stockholms Universitet. Hennes avhandling handlar om meningen hos moraliska uttryck. Här berättar hon om hybridteorier, som…
 • Rani Lill Anjum: Filosofer uten grenser – hva gjør en filosof på Twitter?
  Rani Lill Anjum (@ranilillanjum) är filosof vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hon är också en stor twitterprofil. Här skriver Rani om filosofi och Twitter.…
 • Gloria Mähringer: Om vad feministisk filosofi är
  Gloria Mähringer undervisar och har doktorerat i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Här försöker hon förklara vad feministisk filosofi är, hur den feministiska rörelsen har…
 • Filosofisk tidskrift startar filosofisk podcast
  Filosofisk tidskrift har lanserat Filosofisk podcast, en filosofipodd kopplad till tidskriften som leds av Stina Björkholm, Olle Risberg och Nils Sylvan. Premiäravsnittet gästas av Lars…
 • Eric Brandstedt: Om att möta klimathotet genom att minska antalet människor
  Eric Brandstedt (@EBrandstedt) är filosof och lektor i Mänskliga rättigheter vid Lunds Universitetet. Här skriver han om idén att möta klimathotet genom politik som minskar…
 • Christian Bennet: Om vad matematik är
  Christian Bennet är filosof och specialiserad på bland annat matematikens filosofi. Här diskuterar han vad matematik egentligen är och handlar om. De flesta vetenskapsområden handlar…
 • Andrés G. Garcia: Om distinktionen mellan normativ filosofi och metaetik
  Andrés G. Garcia är forskare och lärare i filosofi vid Lunds universitet. Han är specialiserad inom metaetik och skriver här om distinktionen mellan metaetik och…
 • Doktorandtjänst i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet
  Lunds universitet har utlyst en doktorandtjänst i mänskliga rättigheter, vilket är ett tvärvetenskapligt ämne vid humanistisk-teologiska fakulteten. Filosofi är en möjlig inriktning för tjänsten. På…
%d bloggare gillar detta: