Aktuella forskningsprojekt, utlysningar av tjänster och texter av yrkesverksamma fackfilosofer. Här samlas det senaste inom svensk filosofi.

 • KTH-filosofi om stigande havsnivåer
  Text: Jesper Ahlin Marceta. Bild: Wikimedia Commons På ett sätt är på samma gång alla och ingen skyldig till klimatförändringarna. Då kan man fråga sig…
 • Mikael Janvid: Om afrikansk kunskapsteori
  Mikael Janvid är docent i teoretisk filosofi och verksam som lärare och forskare vid Stockholms Universitet. Hans främsta forskningsområde är kunskapsteori. Här berättar han utifrån…
 • Att vara filosof i en tvärvetenskaplig miljö
  Eric Brandstedt docent i praktisk filosofi och lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Lena Halldenius är docent i praktisk filosofi och professor i mänskliga…
 • Den första våren med Svensk filosofi
  Den 18 januari lanserades Svensk filosofi, en sajt som syftar till att synliggöra svensk forskning och utbildning i filosofi. Vi som står bakom sajten kunde…
 • Patrik Baard: Energiomställningar – framtiden, kunskap, och deltagande
  Patrik Baard är filosof och postdoktor vid Malmö universitet. Hans forskning handlar om osäkerheter, biologisk mångfald och etik. Här skriver Patrik om energiomställningar. Scenarier gör…
 • Daniela Cutas: Om familjeetik
  Daniela Cutas (@DCutas) är universitetslektor vid Lunds universitet och Umeå universitet. Hon forskar om bioetik och filosofiska aspekter på nära relationer, och berättar här mer…
 • Fredrik Österblom: Metametafysik
  Fredrik Österblom är doktorand i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Hans avhandling handlar om explikation, som är en metod för att precisera begrepp. Här skriver…
 • Anna Petronella Foultier: Mångfaldens epistemiska styrka – feministisk kunskaps- och vetenskapsfilosofi
  Anna Petronella Foultier (@apfoultier) är filosof, forskare och översättare. Här skriver hon om feministisk filosofi. När Simone de Beauvoir började arbeta med Det andra könet hade hon…
 • Erik Malmqvist och András Szigeti: Några moraliska frågor om exploatering
  Erik Malmqvist (@erik_malmqvist, Göteborgs universitet) och András Szigeti (Linköpings universitet) är båda universitetslektorer som forskar och undervisar inom praktisk filosofi. De är aktuella med en…
 • Lisa Furberg: Om forskning, värden och etik
  Lisa Furberg är filosof och lektor vid Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion på Linköpings universitet. Här skriver hon om forskningsetik. Forskningsetik som ämnesområde…
 • Anders Hansson: Elizabeth Anderson om poängen med jämlikhet
  I dagarna utkommer boken Vad är poängen med jämliket? (Ad hoc förlag), en svensk översättning av den amerikanska filosofen Elizabeth Andersons inflytelserika essä ”What is…
 • Henning Strandin: Varför har kausalitet varit så svårt att förstå?
  Henning Strandin (@HenningStrandin) är postdoktor vid Filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Här skriver han om kausalitet. ”Kausalitet” kallar vi det som binder samman en orsak med dess verkan.…
 • Amanda Thorell: Om medicinens filosofi
  Amanda Thorell är doktorand i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, och skriver sin avhandling inom medicinens filosofi. Här berättar hon mer om detta forskningsområde och…
 • Henrik Lagerlund: Vad är en ”filosofisk foodie”?
  Henrik Lagerlund (@HenrikLagerlund) är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, och aktuell med boken Matens filosofi. Hur du blir en filosofisk foodie (Fri Tanke…
 • Anton Emilsson: Kortfattat om fri vilja
  Anton Emilsson är doktorand i praktisk filosofi på Lunds universitet. Här skriver han om den fria viljan. I vardagligt språkbruk hör vi ibland ”Han gjorde…
 • NordPhil i Stockholm 2021
  I november är Stockholms universitet värd för NordPhil, en årlig konferens för nordiska filosofistudenter på kandidat- och masternivå. Här berättar arrangörerna om konferensens syfte och om hur…
 • Filosofi och pandemi
  Lapo Lappin (@lapusinfabula) är filosofistudent vid Uppsala universitet och tidigare verksam vid Tidskriften Signum. Filosofiska intressen är religionsfilosofi, metafysik och filosofihistoria. Åke Gafvelin (@agafvelin) är…
 • Sharon Rider: Vad är filosofi?
  Sharon Rider (@ridersharon) är professor vid Filosofiska institutionen på Uppsala universitet. Här tar hon sig an frågan: vad är filosofi? Vad är ”filosofi” egentligen? Ett…
 • Signe Savén: Globala prioriteringar
  Signe Savén (@SavenSigne) är doktorand i praktisk filosofi vid Lunds universitet och fellow vid Forethought Foundation for Global Priorities Research. Hon forskar inom globala prioriteringar,…
 • De Ethica
  Lars Lindblom (@jerdacuttupman) är verkställande redaktör och Elena Namli ansvarig utgivare för tidskriften De Ethica. Här berättar de om tidskriftens syfte, historia och framtid. De…
 • Petra Andersson: Om kvinnor i filosofin
  Petra Andersson är doktor i praktisk filosofi och forskare på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Här skriver hon om kvinnor inom…
 • Tommie Petersson: Konsten att tala om det vi bör tiga om, eller ”vad är filosofididaktik?”
  Tommie Petersson är universitetslärare och doktorand vid Uppsala universitet. Han är också yrkeserfaren och legitimerad gymnasielärare i filosofi, historia och religionskunskap samt aktuell med boken…
 • Mattias Gunnemyr: Stora konsekvenser, små handlingar
  Mattias Gunnemyr är doktorand i praktisk filosofi vid Lunds universitet, och forskar om ansvar för kollektiva skadeproblem. Här berättar han om hur små handlingar ändå…
 • Dorna Behdadi: Moraliskt agentskap
  Dorna Behdadi är doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Hen forskar om moraliskt agentskap hos andra entiteter än människor. En moralisk agent är en…
 • Frits Gåvertsson: Om litteratur och filosofi
  Frits Gåvertsson är forskare vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria och lärare i Praktisk och Teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Här berättar han om relationen mellan filosofi och fiktion.  Filosofins förhållande till skönlitteraturen, och den inverkan bilder,…
 • Hana Kalpak: Om språkfilosofi
  Hana Kalpak (@hanakalpak) är doktorand i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet, och forskar inom formell semantik och epistemologi. Här skriver hon om språkfilosofi. För att…
 • Stina Björkholm: Hybridteorier i metaetik
  Stina Björkholm (@BjorkholmStina) är doktorand i praktisk filosofi vid Stockholms Universitet. Hennes avhandling handlar om meningen hos moraliska uttryck. Här berättar hon om hybridteorier, som…
 • Rani Lill Anjum: Filosofer uten grenser – hva gjør en filosof på Twitter?
  Rani Lill Anjum (@ranilillanjum) är filosof vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hon är också en stor twitterprofil. Här skriver Rani om filosofi och Twitter.…
 • Gloria Mähringer: Om vad feministisk filosofi är
  Gloria Mähringer undervisar och har doktorerat i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Här försöker hon förklara vad feministisk filosofi är, hur den feministiska rörelsen har…
 • Filosofisk tidskrift startar filosofisk podcast
  Filosofisk tidskrift har lanserat Filosofisk podcast, en filosofipodd kopplad till tidskriften som leds av Stina Björkholm, Olle Risberg och Nils Sylvan. Premiäravsnittet gästas av Lars…
 • Eric Brandstedt: Om att möta klimathotet genom att minska antalet människor
  Eric Brandstedt (@EBrandstedt) är filosof och lektor i Mänskliga rättigheter vid Lunds Universitetet. Här skriver han om idén att möta klimathotet genom politik som minskar…
 • Christian Bennet: Om vad matematik är
  Christian Bennet är filosof och specialiserad på bland annat matematikens filosofi. Här diskuterar han vad matematik egentligen är och handlar om. De flesta vetenskapsområden handlar…
 • Andrés G. Garcia: Om distinktionen mellan normativ filosofi och metaetik
  Andrés G. Garcia är forskare och lärare i filosofi vid Lunds universitet. Han är specialiserad inom metaetik och skriver här om distinktionen mellan metaetik och…
 • Doktorandtjänst i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet
  Lunds universitet har utlyst en doktorandtjänst i mänskliga rättigheter, vilket är ett tvärvetenskapligt ämne vid humanistisk-teologiska fakulteten. Filosofi är en möjlig inriktning för tjänsten. På…
 • Tre doktorandtjänster vid Lunds universitet
  Filosofiska institutionen vid Lunds universitet har utlyst tre doktorandtjänster: en tjänst i teoretisk filosofi, en i praktisk filosofi och en i kognitionsvetenskap. Universitetet skriver på…
 • Carl Montan: Om självkunskap
  Carl Montan är doktorand vid Filosofiska institutionen på Uppsala universitet. Hans avhandling handlar om självkunskap. Här berättar han om några av de problem som filosofer…
 • Ytterligare en doktorandtjänst vid Uppsala universitet
  Uppsala universitet har utlyst ytterligare en doktorandtjänst i filosofi, utöver den som Svensk filosofi skrev om igår. Tjänsten är delvis knuten till forskningsprojektet ”Massans visdom:…
 • Doktorandtjänst vid Uppsala universitet
  Uppsala universitet har utlyst en doktorandtjänst i filosofi. Tjänsten är öppen för alla filosofins ämnesområden, men prioritet kommer att ges till avhandlingsprojekt i språkfilosofi eller…
 • Doktorandtjänst vid Södertörns högskola
  Södertörns högskola har utlyst en doktorandtjänst i filosofi. Avhandlingsprojektet måste vara relevant för Östersjöregionen eller Östeuropa, eftersom tjänsten är knuten till the Baltic and East…
 • Lyra Koli: ”Syfte” och ”metod”, eller magkänsla och förnedring
  Lyra Koli är författare och doktorand i filosofi vid Centre for Ethics as Study in Human Value, University of Pardubice. Hon har en master i…
 • Filippa Ronquist: Idealism och realism i politisk filosofi
  Filippa Ronquist är doktorand i filosofi vid University College London. Hennes forskning handlar om legitimitet, makt och politisk realism. Vad är, eller bör vara, förhållandet…
 • Henok Girma Abebe: A short comparison of the Swedish and Ethiopian philosophical traditions
  Henok Girma Abebe is a philosophy PhD student at KTH Royal Institute of Technology. Here, he discusses the philosophical traditions in Sweden and Ethiopia. From…
 • Kalle Grill: Filosofisk praxis
  Kalle Grill är docent och lektor i filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier på Umeå universitet. Här berättar han om filosofisk praxis. Filosofiska frågor…
 • Inas Hamdan: PPE-student i Lund
  Inas Hamdan (@inashmdn) studerar Politik, filosofi och ekonomi vid Lunds universitet. Här berättar hon om utbildningsprogrammet och sitt filosofiintresse. Jag heter Inas Hamdan och studerar Politik,…
 • Jacob Dexe: Nordiska AI-strategier – kan man konkurrera med etik?
  Forskning i filosofi och etik är en sak. Forskning om filosofi och etik är en annan. Till exempel har forskare vid KTH/RISE undersökt de etiska…
 • Ansvarsprojektet i Lund och Göteborg
  András Szigeti deltar i forskningsprojektet The Lund Gothenburg Responsibility Project. Här berättar han om projektet. The text is published in English below. The Lund Gothenburg…
 • Filosofisk tidskrift
  Jens Johansson och Olle Risberg är redaktörer för Filosofisk tidskrift. Här berättar de om tidskriftens syfte, historia och om några aktuella händelser. Filosofisk tidskrift grundades 1980…
 • Forskargruppen i finansiell etik vid Göteborgs universitet
  Joakim Sandberg är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och föreståndare för forskargruppen i finansiell etik. Här berättar han om gruppens forskning, frågeställningarna som…
 • Åsa Wikforss: Vad är filosofi?
  Åsa Wikforss (@AWikforss) är professor i filosofi vid Stockholms universitet och ledamot av Svenska Akademien. Här ger hon ett svar på frågan: vad är filosofi?…
 • Eva Erman: Skillnaden mellan att bedriva politisk filosofi som statsvetare och filosof
  Eva Erman är professor och avdelningschef vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hon är specialiserad på politisk filosofi och berättar här om skillnaden mellan att…
 • Maria Nordström: Ingenjör och filosof
  Maria Nordström (@mnrdstrm) är civilingenjör i teknisk fysik och doktorand i filosofi vid Kungliga Tekniska högskolan. Här skriver hon om likheter och skillnader mellan de…
 • Johan G:son Berg: Filosofi med barn och unga
  Filosoferna Johan G:son Berg och Jonathan Clinton driver tillsammans Tänka Noga – filosofisamtal i åldrarna 9-19. Här berättar Johan om verksamheten och om att filosofera…
 • Charlotta Weigelt: Skillnaden mellan analytisk och kontinental filosofi
  Charlotta Weigelt är professor i filosofi och prefekt vid Institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola. Här berättar hon om skillnaden mellan analytisk och…
 • KTH-projektet om anpassning till stigande havsnivåer
  Anna Wedin är doktorand i filosofi på Kungliga Tekniska högskolan. Här berättar hon om forskningsprojektet Sea-rims, som handlar om etik och anpassning till stigande havsnivåer.…
 • Theoria
  Sven Ove Hansson är sedan 1999 chefredaktör för den svenska facktidskriften Theoria. Här berättar han om tidskriftens historia och uppdrag. År 1935 grundade Åke Petzäll…
 • Sven Nyholm: Filosofin i Sverige och utomlands
  Sven Nyholm (@SvenNyholm) har varit verksam som filosof i USA, Tyskland och Nederländerna. Här berättar han om skillnader i arbetet mellan de olika länderna. Hur…
 • Tidskrift för politisk filosofi
  Katharina Berndt Rasmussen och William Bülow O’Nils (@williambulow86) är redaktörer för Tidskrift för politisk filosofi (@PolFilosofi). Här berättar de om tidskriftens syfte och historia. Tidskrift…
 • Marie Demker: Statsvetare och filosof
  Marie Demker (@Vanstrastranden) är professor i statsvetenskap, Dekan för Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet och fil. mag. i teoretisk filosofi. Här berättar hon om sina…
 • Elena Namli: Forskning i etik vid teologisk fakultet
  Elena Namli är ämnesföreträdare för etikämnet på Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Här beskriver hon forskningsområdet och fakultetens verksamheter. Forskning i etik vid Teologiska fakulteten…
 • Mattias El Mansouri: Student i teoretisk filosofi
  Mattias El Mansouri (@onlykhlavkalash) studerar kandidatprogrammet i filosofi och lingvistik på Stockholms universitet. Hans huvudsakliga intressen är inom medvetandefilosofi, språkfilosofi, kognitionsvetenskap och neurolingvistik. Det finns…
 • Leo Sokolow Romin: PPE-student i Stockholm
  Leo Sokolow Romin (@sokolow_leo) studerar Politik, filosofi och ekonomi vid Stockholms universitet. Här berättar han om utbildningsprogrammet och om sitt filosofiintresse. Mitt namn är Leo…
 • Martin Peterson: Filosofin i Sverige och utomlands
  Martin Peterson är professor vid Department of Philosophy, Texas A&M University. Här berättar han om sina erfarenheter från att ha varit verksam som filosof vid…
 • Veronika Lönner: Filosofi på gymnasiet och på universitetet
  Veronika Lönner (@pugillaria) är legitimerad gymnasielärare i svenska och filosofi och förstelärare på Ellen Fries gymnasium i Uppsala. Här skriver hon om skillnaden mellan att…
 • Karl Sörenson: Filosofi, krig och konflikt
  Karl Sörenson arbetar på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Han lägger fram sin avhandling vid Avdelningen för filosofi på Kungliga Tekniska högskolan under 2021. Sedan andra världskriget…
 • Ylwa Sjölin Wirling: Den rena epistemiska pluralismen
  Ylwa Sjölin Wirling är forskare i filosofi vid Göteborgs universitet och University of Manchester i Storbritannien. Hon är specialiserad inom kunskapsteori och skriver här om…
 • Esbjörn Wahlberg: Filosofin och yrkeslivet
  Esbjörn Wahlberg (@EsbjrnWahlberg) är fil mag. i både praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Här berättar Esbjörn om vilken roll filosofin har spelat för honom i…
 • Torbjörn Tännsjö: Om att som filosof delta i samhällsdebatten
  Torbjörn Tännsjö är professor i praktisk filosofi och erfaren samhällsdebattör. Här skriver han om att som filosof delta i samhällsdebatten. Jag inledde på allvar min…
 • Wlodek Rabinowicz: Värdeteori i Sverige – de senaste decennierna
  Wlodek Rabinowicz är professor vid Filosofiska institutionen på Lunds universitet. Här berättar han om det värdeteoretiska arbete som filosofer har ägnat sig åt i Sverige…
 • Mårten Schultz: Jurist och filosof
  Mårten Schultz är professor vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Här berättar han om sina filosofistudier och vilken betydelse de har haft för hans akademiska…
 • Svante Nordin: Den svenska filosofins historia
  Svante Nordin är filosof och professor emeritus vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria på Lunds universitet. Här berättar han om den svenska filosofins historia. Foto:…
 • Victoria Höög: Om teoretisk och praktisk filosofi
  Victoria Höög är docent i idéhistoria och lektor vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria på Lunds universitet. Här skriver hon om uppdelningen mellan teoretisk och…
 • Sofia Jeppsson: Etik och tillämpad etik
  Sofia Jeppsson är lektor i filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier på Umeå universitet. Här berättar hon om skillnaden mellan etik och tillämpad etik.…
%d bloggare gillar detta: