Filosofi bedrivs ofta inom större forskningsprogram. Många forskningsprojekt är tvärvetenskapliga och involverar experter från andra discipliner.

Inom Sea-rims försöker vi dels identifiera vilka etiska problem som uppstår i samband med anpassning till stigande havsnivåer och dels undersöka hur vi ska bemöta dessa. Vi håller på så sätt på med väldigt tillämpad och verklighetsnära filosofi i direkt dialog med olika aktörer involverade i anpassning till stigande havsnivåer.

Anna Wedin är doktorand i filosofi på Kungliga Tekniska högskolan. Här berättar hon om forskningsprojektet Sea-rims, som handlar om etik och anpassning till stigande havsnivåer.

Bland de ämnen som ryms inom ramen för LGRPs forskningsgrupp återfinns fri vilja, människans handlingsförmåga, ursäkter och förmildrande omständigheter, neurovetenskapens konsekvenser för människans frihet och ansvar, och de moraliska principer som styr ansvarsutkrävande och straff. 

András Szigeti deltar i forskningsprojektet The Lund Gothenburg Responsibility Project. Här berättar han om projektet. The text is also available in English.

Om bankernas uppgift nu inte bara är att tjäna pengar, vilken roll bör de egentligen ha? För att besvara denna fråga behövs det mer forskning om alternativa synsätt, framför allt om hur man bäst förstår finanssektorns etiska ansvar och samhälleliga roll. 

Joakim Sandberg är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och föreståndare för forskargruppen i finansiell etik. Här berättar han om gruppens forskning, frågeställningarna som de tar sig an och varför de är viktiga.

%d bloggare gillar detta: