Filosofi bedrivs på olika sätt och med fokus på olika problem och frågor. Det talas till exempel ofta om analytisk och kontinental filosofi och om teoretisk och praktisk filosofi. Här förklaras allt.

Immanuel Kant är förmodligen den sista stora filosofihistoriska gestalten som både den analytiska och den kontinentala traditionen kan göra anspråk på som en förebild.

Charlotta Weigelt är professor i filosofi och prefekt vid Institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola. Här berättar hon om skillnaden mellan analytisk och kontinental filosofi.

Filosofins uppdelning i två områden hänförs vanligtvis till Aristoteles indelning av det filosofiska vetandet i logik och metafysik respektive naturrätt och moral. När Uppsala universitet 1477 och Lunds universitet 1666 inrättades fick filosofiämnet två professurer.

Victoria Höög är docent i idéhistoria och lektor vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria på Lunds universitet. Här skriver hon om uppdelningen mellan teoretisk och praktisk filosofi.

Inom etiken diskuterar filosofer grundläggande moraliska frågor, exempelvis: Vad är det som gör en handling rätt eller fel? Vilka faktorer gör en situation moraliskt bra eller dålig? Hur är en god människa? I den tillämpade etiken däremot, tittar vi på specifika områden och konkreta etiska problem.

Sofia Jeppsson är lektor i filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier på Umeå universitet. Här berättar hon om skillnaden mellan etik och tillämpad etik.

Statsvetare är i allmänhet mer intresserade av det politiskt säregna och av den legal-politiska ordningens distinkta egenskaper, som har att göra med till exempel makt, auktoritet och beslutsfattande.

Eva Erman är professor och avdelningschef vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hon är specialiserad på politisk filosofi och berättar här om skillnaden mellan att bedriva politisk filosofi som statsvetare och filosof.

Ett annat särdrag i hur etiken bedrivs på teologiska fakulteten är att vi framför allt utvecklar kantiansk etik och är kritiska mot utilitarism som fortfarande dominerar filosofiska miljöer i Sverige.

Elena Namli är ämnesföreträdare för etikämnet vid Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Här beskriver hon forskningsområdet och fakultetens verksamheter.

%d bloggare gillar detta: