Filosofin om skymford

Alice Damirjian är doktorand i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hennes forskning berör framför allt flertydighet i språk, men hon intresserar sig också för språkliga uttryck med speciella sociala funktioner, till exempel skymford och slangord. Här skriver hon en introducerande text om just skymford. Sedan 2000-talets början har ett intresse för att analysera och bygga…

Moraliska åsikter och motivation att handla

Ragnar Francén är lektor i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet samt ansvarig för Göteborgsavdelningen av den nya forskarskolan NoNo. Hans forskning handlar om frågor gällande moraliska omdömen, tankar och språk. Här skriver han om kopplingen moraliska omdömen och motivation. Foto: Monica Havström. En ny bekant till dig hävdar ofta med emfas att det är moraliskt…

Moralisk (o)tur

Anna Nyman är doktorand i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Hennes avhandling handlar om moralisk (o)tur. Här förklarar hon vad det betyder. Elsa kör bil. Hon är trött och lite distraherad, och trots att hon närmar sig ett övergångsställe tar hon ögonen från vägen – bara för en sekund – för att byta kanal på…

Olle Blomberg: Gemensamt moraliskt ansvar

Olle Blomberg är forskare vid Göteborgs universitet inom Lund Gothenburg Responsibility Project. Hans forskning rör ämnen som handlingsfilosofi, kollektiva och gemensamma handlingar, samt moraliskt ansvar. Här diskuterar han vad det innebär att vi delar ansvar, att vårt ansvar är gemensamt. Under pandemin skrevs och talades det mycket om vårt ”gemensamma ansvar” att minska smittspridningen. Ibland…

Marco Tiozzo: Vad är digital etik?

Marco Tiozzo är gymnasielektor vid Alströmergymnasiet och adjungerad universitetslektor i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet. Här skriver han om digital etik, ett ämne som han tillsammans med Torbjörn Ott avhandlar i boken Digital etik i skolan (Studentlitteratur, 2022). Digitaliseringen av samhället är en av de största förändringarna av människans livsvillkor genom tiderna. Idag spenderar många…

Stipendier för postdoks i filosofi

Society for Applied Philosophy (SAP) utlyser stipendier för doktorander i filosofi som vill göra en postdok. Såhär skriver organisationen på sin hemsida: Up to two one-year fellowships, worth £16,000 each, will be awarded each year to support post-doctoral research to be undertaken at a university in any country… The scheme is open to those who…

Alva Stråge: Vad betyder det att förtjäna straff?

Alva Stråge, doktor i teoretisk filosofi, skrev sin avhandling om fri vilja, moraliskt ansvar och retributivism. Här diskuterar hon vad det innebär att förtjäna straff. En idé som återspeglas i de allra flesta rättssystem men också i våra vardagliga sociala interaktioner är att en normalfungerande person som avsiktligen och uppsåtligen orsakar skada och lidande förtjänar…

Filosofins första framsteg

Fredrik Bjarkö är doktorand i idéhistoria vid Södertörns högskola. I sin avhandling undersöker han filosofihistorieskrivningens historia. Här fortsätter han debatten om huruvida filosofin gör framsteg. Finns det framsteg i filosofin? Denna fråga är långt ifrån ny; åtminstone sedan 1700-talet har den präglat filosofihistoriska debatter. Men det är heller inte en evig fråga. Själva begreppet ”framsteg”…

Per Algander: Bör vi skapa lyckliga människor?

Per Algander är lektor i filosofi vid Umeå universitet. Hans forskning handlar om etik och värdefrågor med ett särskilt fokus på framtida generationer. Här skriver han om huruvida vi har en moralisk skyldighet att skapa lyckliga människor. Bör vi skapa lyckliga människor? Frågan kan tyckas enfaldig; självklart bör vi skapa lyckliga människor snarare än olyckliga…

Ad hoc förlag: mikroförlag för moralfilosofi

Varför startar man ett förlag som bara ger ut smal moralfilosofi? Det lär ju ligga gediget planerande bakom ett sådant beslut, eller? Det lilla filosofiförlaget Ad hoc är inne på sitt andra år och nästa titel blir den åttonde, men tanken bakom det hela verkar mest vara att ge ut böcker för att det är…

Doktorandtjänst vid Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet utlyser doktorandtjänst (en eller flera) i praktisk filosofi inom forskarskolan Normer och normativitet (NoNo), som vi tidigare skrivit om i vår intervju med Matti Eklund. Information om ansökan hittas här. Göteborgs Universitet skriver följande om utlysningen:  I denna utlysning söker vi särskilt doktorander som ägnar sig åt grundläggande filosofiska frågor om normer och…

Folke Tersman: Är filosofiska framsteg en bristvara?

Folke Tersman är professor i filosofi i Uppsala och ställföreträdande VD för Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Han har bland annat forskat om moralisk oenighet. Foto: Mikael Wallerstedt ”När två personer är överens är en av dem inte filosof”. Det är en sentens som möjligen inspirerats av det mer allmänt hållna tänkespråket ”När två personer…

Jakob Stenseke: Varför filosofer bör tänka på artificiell intelligens

Jakob Stenseke är doktorand i praktisk filosofi vid Lunds universitet med ett forskningsprojekt om hur man ska bygga artificiella moraliska agenter. Här redogör han för filosofins roll när vi ska förstå artificiell intelligens. 22 juni sparkades ingenjören Blake Lemoine från Google. Lemoine hade knappt två veckor tidigare skapat rubriker världen över då han hävdade att…

Intervju med Matti Eklund: fem nya doktorandtjänster i Uppsala

Matti Eklund intervjuas med anledning av fem nya doktorandtjänster som utlyses av Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet. Matti är prefekt på institutionen och professor i teoretisk filosofi. Foto: Mikael Wallerstedt Länk till annonserna finns här. Vad gäller utlysningarna? Och vad är forskarskolan NoNo? Vi utlyser nu sammanlagt fem doktorandtjänster vid Filosofiska institutionen. Tre av dem är…

Doktorandtjänster vid Lunds universitet i teoretisk filosofi och kognitionsvetenskap

Filosofiska institutionen vid Lunds universitet utlyser en doktorandtjänst i teoretisk filosofi och två doktorandtjänster inom kognitionsvetenskap. Information om ansökan hittas här. Såhär beskriver institutionen själva forskning inom teoretisk filosofi vid Lund: I teoretisk filosofi ingår traditionellt sett kunskapsteori, logik, metafysik, medvetandefilosofi, språkfilosofi, vetenskapsteori, samt av hävd filosofins historia. Lund har inom en rad områden bidragit…

Är demokratiska datorer verkligen önskvärt?

Enligt Ludvig Beckman, professor i Statsvetenskap Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier, finns risken att maskininlärning som ersätter mänskligt beslutsfattande undergräver principen att demokratiska beslut ska vara möjliga att försvara inför alla medborgare. På vilka sätt kan artificiell intelligens förändra förutsättningarna för demokrati och är det något vi i så fall ska oroa oss för?…

Doktorandtjänst vid Södertörns högskola

Södertörn högskola utlyser en doktorandtjänst i filosofi som del av forskningsområdet "Critical and Cultural Theory". Utlysningen finnes här. Södertörn beskriver filosofi vid högskolan som följer: Filosofiämnet på Södertörns högskola skiljer inte mellan teoretisk och praktisk filosofi. Här varvas studiet av vetande, verklighet och språk med analyser av etik, politik och estetik. Som student blir du…

God jul från redaktionen!

Svensk filosofi firar snart två år. Vi i redaktionen är väldigt glada över att ha fått publicera så många bra texter om svensk forskning och utbildning i filosofi. Sajten har haft tiotusentals besökare. Flera gånger har texterna nämnts i rikstäckande medier. Vi kan också se i statistiken att slutna forum på olika universitet länkar till…

Två doktorandtjänster i filosofi

Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i praktisk filosofi och en i teoretisk filosofi. Såhär skriver institutionen på sin hemsida: Vi är landets största filosofiska institution och utbildar hundratals studenter varje år på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Filosofi har utsetts till ett av universitetets profilområden, vilket innebär att forskningen "är ledande nationellt…

Doktorandtjänst vid Göteborgs universitet

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet har utlyst en doktorandtjänst i praktisk filosofi. Såhär skriver universitetet om tjänsten: This doctoral position allows the candidate to explore the topic of environmental versus economic aspects of biodiversity in greater detail. We welcome proposals that are grounded in environmental ethics or economic ethics (or both).…