Wlodek Rabinowicz

Professor vid Filosofiska institutionen på Lunds universitet.

Det har sagts, skämtsamt men med viss rätta, att Sverige är ett paradis för värdeteori. Under de senaste decennierna har svenska bidrag på detta område varit både talrika och internationellt omtalade. Förutom teorier om vad som kan tänkas vara värdefullt är det främst tre grupper av ”meta-problem” som har sysselsatt svenska värdeteoretiker: (i) värdenas ontologi, (ii) analys av värdebegreppet, samt (iii) frågor inom ’formell axiologi’ – studiet av formella, i vid mening logiska, egenskaper hos värden och värdeordningar. I den första problemgruppen har flera olika positioner getts ingående behandling. Här kan nämnas bl.a. Caj Strandbergs försvar för värderealism, Folke Tersmans…

Read More