Veronika Lönner

Gymnasielärare i filosofi och svenska.

Veronika Lönner (@pugillaria) är legitimerad gymnasielärare i svenska och filosofi och förstelärare på Ellen Fries gymnasium i Uppsala. Här skriver hon om skillnaden mellan att studera filosofi på gymnasiet och på universitet. Något som är härligt med filosofi är att alla kan ägna sig åt det. På flera sätt är nybörjaren lika bra på att filosofera som professorn (kanske bättre, eftersom den inte fastnat i invanda tankemönster). Att fundera på vår existens, vår tankeförmåga och hur vi bör leva våra liv är en djupt mänsklig syssla, och något som vi alla kan göra. Det filosofistudier kan göra är ge oss…

Read More