Ulrika Carlsson

Skribent, språkgranskare och självständig forskare. Hon disputerade 2013 vid Yale och forskade vid HSE i Moskva 2016-2019.

I och med deras besatthet med individens frihet och självständighet blir det alltid svårt för existentialister att ge plats åt kärlek och förhållanden i sina etiska ramverk. För Sartre är ”den andre” först och främst ett hot, och för både honom och Heidegger kännetecknas det sociala livet av konformism, ond tro och brist på ”autenticitet”. Kierkegaard är anfadern till den existentialistiska traditionen, och hans självständighetsideal kommer i fokus genom figuren Sokrates. Här har vi en filosof som inte skrev nånting utan idkade filosofi genom samtal. För honom, poängterade Kierkegaard, bestod filosofi inte av teorier utan utgjorde en praxis. Det viktiga…

Read More