Toni Rønnow-Rasmussen

Professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet.

Det lär vara bra att motionera. Ett rimligt svar på varför det är bra, är att det är bra för ens hälsa i en instrumentell bemärkelse och i förlängningen därmed bra för eller gott för en själv, d.v.s. bra för en själv i en icke-instrumentell så kallad final bemärkelse (I denna presentation gör jag ingen skillnad mellan ’bra’/’gott’ respektive ’bra-för’/’gott-för’). Det vore även finalt bra om vi kunde hejda att planetens arter utrotas. Det vore åtminstone bra för de flesta av arternas individer. Men många tycks också mena att det vore rätt och slätt bra i en final betydelse om vi fick bukt med att arter…

Read More